Fakultní nemocnice Olomouc otevřela nejmodernější komplex katetrizačních sálů v České republice

24. května 2022

Nejpřesnější výsledky vyšetření pořízené tou nejmodernější špičkovou technikou zajistí odborníkům z I. interní kliniky - kardiologické Fakultní nemocnice Olomouc nové přístrojové vybavení zrekonstruovaných katetrizačních sálů. Angiografické linky sloužící k zobrazení cév pacientova těla pořídilo největší zdravotnické zařízení včetně jejich příslušenství za cca 80 milionů korun včetně DPH, dalších bezmála 30 milionů stály stavební úpravy. Slavnostně otevřen byl tento nejmodernější sálový komplex v rámci všech kardiovaskulárních center v ČR v úterý 24. května, aby hned současně začal sloužit lékařům i jejich pacientům.

  • Nejmodernější sálový komplex v rámci všech kardiovaskulárních center v ČR již slouží pacientům FN Olomouc.

 

„Olomoucká kardiologie patří k těm nejlepším pracovištím v rámci svého oboru nejen v České republice, ale i v celé Evropě. Je to především zásluhou zdejšího odborného zdravotnického personálu, který si na oplátku zaslouží to nejlepší vybavení. Jsem velmi rád, že jsme jim ho touto cestou mohli alespoň částečně dát,“ říká ředitel FN Olomouc prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

Stavební práce v rekonstruovaných katetrizačních sálech byly zahájeny v listopadu loňského roku. Rekonstruovalo se v prvním podzemním podlaží budovy D1, kde bylo vytvořeno odpovídající moderní zázemí pro instalaci dvou nových angiografických přístrojů pro intervenční kardiologii a elektrofyziologii. Vyměněny byly všechny povrchy a také rozvody technických a technologických zařízení.

„Nové sály jsou díky nejmodernějším technologiím garancí bezpečnosti a efektivity prováděných výkonů. Rovněž se zásadně snižuje radiační dávka pro pacienta a personál. Snažili jsem se ale zároveň vytvořit zázemí, které je kultivované a vstřícné vůči pacientům, lékařům, sestrám, radiologickým laborantům, technikům a sanitářům tak, aby práce na sále byla pozitivně vnímána všemi zúčastněnými,“ zmiňuje přednosta I. interní kliniky - kardiologické Fakultní nemocnice Olomouc prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, FACC, MBA.

Samotné stavební práce probíhaly za nepřetržitého provozu operačního sálu, což přinášelo mnoho komplikací především pro personál kliniky, ale i stavebníky. Díky nasazení všech zúčastněných se tuto výzvu podařilo zdolat. „V operačních sálech byl použit multifunkční stěnový systém z kovových příček, který umožnil skryté začlenění všech instalačních prvků vnitřního vybavení. Tento systém se zpravidla skládá z nosné ocelové konstrukce, jejíž povrchová úprava se provádí žárovým zinkováním. Konstrukce obsahuje kotvicí prvky pro osazení rozvodů jednotlivých médií. Další částí systému jsou obkladové panely běžně vyráběné z pozinkovaného plechu. Povrch se upravuje práškovým polyuretanovým lakem. Vyšetřovny jsou vybaveny rentgenem, z toho důvodu jsou příčky lemující vyšetřovnu navíc opatřeny vrstvou olověného plechu,“ upozorňuje na specifika uskutečněných prací vedoucí Odboru investic FN Olomouc Ing. František Valíček.

  • Slavnostní pásku společně přestřihli ředitel FN Olomouc Roman Havlík (vlevo) a přednosta I. interní kliniky - kardiologické Miloš Táborský.

 

Kromě samotných stavebních prací byl klíčovou podmínkou pro vznik nových sálů dobře provedený nákup špičkové nejmodernější technologie. „Nejen generální rekonstrukce prostor, ale i řádně vysoutěžené inovativní technologie pro katetrizační ablace, nekoronární intervence a telemedicínu jsou garancí stability a progresivního vnímání oboru kardiologie realizovaného v rámci naší nemocnice,“ zdůrazňuje obchodní náměstek FN Olomouc Ing. Čeněk Merta, Ph.D., MBA, MPA.

Pořízení angiografických systémů včetně stavebních úprav je součástí dotačního projektu Rozvoj diagnostických pracovišť, který je realizován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v rámci 98. výzvy, prioritní osy 6 REACT-EU. Cílem tohoto projektu je obnova a rozšíření kapacit zobrazovacích metod a s nimi související stavební úpravy a rekonstrukce, aby bylo možné uspokojit neustále narůstající požadavky na kvalitu a kapacitu diagnostiky a vytvořit prostředí pro pacienty i zaměstnance na úrovni odpovídající současným požadavkům. Projekt Rozvoj diagnostických pracovišť je spolufinancován Evropskou unií v rámci její reakce na pandemii COVID-19.

Novými moderními sály však rozvoj olomoucké kardiologie zdaleka nekončí. „Už dnes máme v tomto směru jasnou vizi. Od září začínáme pracovat na koncepci vzniku Výzkumného kardiovaskulárního centra, které naplní myšlenku podpory vědy a výzkumu ve spojení s inovativními přístupy a technologiemi ve prospěch našich pacientů,“ dodává profesor Miloš Táborský.