Fakultní nemocnice Olomouc otevřela nové oddělení pro následnou a dlouhodobou intenzivní péči

6. února 2019

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Olomouc se rozrostla o nové oddělení. Naleznete je v osmém podlaží budovy D a projektové a stavební práce na jeho přípravu stály téměř 33,8 milionu korun bez DPH. Nově vzniklé oddělení Následné intenzivní péče a Dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (NIP / DIOP) bude sloužit nemocným, u nichž po zvládnutí akutního kritického stavu nadále selhává jedna či více základních životních funkcí a je nutná jejich dlouhodobá a intenzivní podpora.

„Příjmy pacientů na nové oddělení probíhají z akutních lůžek naší kliniky a lůžek intenzivní péče operačních
i neoperačních oborů celé nemocnice i jiných zdravotnických zařízení. Otevřením oddělení NIP / DIOP rozšiřujeme portfolio lůžkové péče, čímž bude možné alespoň částečně uvolnit tlak na obsazená akutní intenzivní lůžka v rámci celé naší nemocnice,“ popisuje význam vzniku nového oddělení primářka Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny FN Olomouc MUDr. Šárka Fritscherová, Ph.D.

Otevření oddělení NIP / DIOP oceňuje také ředitel olomoucké fakultní nemocnice prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. „Dlouhodobě bojujeme s nedostatkem intenzivních lůžek. Jsem rád, že se nám podařilo nasmlouvat a vybudovat nová lůžka následné intenzivní péče. Dochází tak k logickému doplnění spektra poskytované péče,“ uvádí profesor Havlík.

Kapacita nově otevřeného oddělení je deset lůžek v režimu následné intenzivní péče a čtyři lůžka v režimu dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče. „Z důvodu personálního obsazení bude zpočátku otevřeno sedm lůžek. Délka pobytu pacienta na NIP je možná až 90 dnů, na DIOP až 190 dnů. Nejčastější překlady z NIP / DIOP směřují na oddělení dlouhodobé ošetřovatelské péče, oddělení interní, plicní, neurologická a rovněž do rehabilitačních zařízení. Personální a přístrojové vybavení odpovídá požadavkům na zajištění resuscitační
a intenzivní péče,“ doplňuje primářka Šárka Fritscherová.

Stavební práce na oddělení NIP / DIOP byly zahájeny 13. dubna loňského roku a skončily ve druhé polovině prosince. Autorem projektu za více než milion korun je firma PPS Kania a zhotovitelem společnost OHL ŽS, přičemž samotné stavební úpravy přišly na 32,7 milionu.

„Stavební práce byly rozděleny na dvě etapy,“ konstatuje vedoucí Odboru investic FN Olomouc Ing. František Valíček. „V první etapě se provedly úpravy v pátém podlaží, kam se následně přesunuly inspekční pokoje
a sekretariát kardiochirurgie z osmého podlaží. V uvolněném prostoru pak mohla začít druhá etapa, samotné vybudování nového oddělení. Jeho součástí je také zázemí pro personál, pracovna lékaře, místnost pro dekontaminaci, provádění hygieny u ležících pacientů a skladové prostory. Samotné stavební práce zahrnovaly nové rozvody zdravotechniky, silnoproudých i slaboproudých elektroinstalací, medicinálních plynů, vzduchotechniky, měření a regulace. Na střeše objektu bylo nutné vytvořit novou strojovnu pro umístění jednotky vzduchotechniky a současně se provedlo zateplení střechy včetně nové krytiny. Došlo také k prodloužení trasy potrubní pošty a vytvoření nová stanice,“ vyjmenovává všechny nutné úpravy František Valíček.

Oddělení NIP / DIOP bude fungovat jako organizačně samostatná jednotka v rámci Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny v čele s vedoucím lékařem a staniční sestrou. Péče probíhá ve čtyřiadvacetihodinovém režimu, ústavní pohotovostní služba je zajištěna lékaři se specializací v oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Oddělení disponuje moderním vybavením odpovídajícím trendům současné péče. Přínosem je zvedací technika a hygienické zázemí pro ležící pacienty s možností sprchování na lůžku. Na oddělení bude probíhat také rehabilitace, součásti projektu je i koncept bazální stimulace a individualizovaný přístup spolupráce s rodinnými příslušníky.