Fakultu zdravotnických věd Univerzity Palackého v příštích čtyřech letech povede Jiří Vévoda

11. června 2021

Text a foto: Žurnál UP

Novým děkanem Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci (FZV UP) pro funkční období 2021–2025 byl zvolen Jiří Vévoda. O tom, že je dosavadní proděkan fakulty pro vědu a výzkum nejvhodnějším kandidátem, rozhodli členové Akademického senátu FZV UP již v prvním kole volby.

O děkanský post se ucházeli tři kandidáti. Kromě Jiřího Vévody to byla epidemioložka Jana Janoutová, přednostka Ústavu zdravotnického managementu a ochrany veřejného zdraví FZV UP, a neonatolog a primář Novorozeneckého oddělení Fakultní nemocnice Olomouc Lumír Kantor. Ke zvolení potřebnou nadpoloviční většinu hlasů získal Jiří Vévoda již v prvním kole děkanské volby, kdy pro něj hlasovalo sedm z dvanácti senátorů.

Jiří Vévoda působí na Ústavu společenských a humanitních věd FZV UP, od roku 2019 je proděkanem pro vědu, výzkum a celoživotní vzdělávání. Po zvolení dosavadního děkana Martina Procházky rektorem Univerzity Palackého byl pověřen dočasným vedením fakulty. Má manažersko-ekonomické pracovní zkušenosti, řadu let pracoval pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu a také na ministerstvu zdravotnictví. Na Univerzitě Palackého působí od završení doktorského studia sociálního lékařství v roce 2010. Byl členem fakultního i univerzitního senátu a předsedou univerzitní ekonomické komise Akademického senátu UP. Vedle výuky se odborně zaměřuje zejména na psychosociální rizika ve zdravotnictví a motivaci a pracovní spokojenost zdravotnického personálu. Funkci děkana chce vykonávat citem, rozumem a s plným nasazením.

Fakultě je nově zvolený, v pořadí čtvrtý děkan odhodlaný přinést prostorový, ekonomický i personální růst. Jeho přáním je, aby absolventi FZV UP byli první volbou každého manažera lidských zdrojů, ať již pracuje pro ambulantní zařízení, nemocnici, či ministerstvo.

„Pokud má být přání uskutečněno, musí být nejprve naplněn můj cíl, a tím je silná fakulta, jež je první mezi rovnými, s absolventy na evropské úrovni. Aby se fakulta mohla nadechnout, je mým prvním úkolem získat samostatnou budovu a souběžně začít vyjednávat o změně metodiky dělení příspěvku pro následující rok. Získat prostory a finanční prostředky je věcí naprosto klíčovou,“ uvedl Jiří Vévoda.

Během volebního zasedání mimo jiné také, stejně jako předseda senátu Lukáš Merz, ocenil, že po třinácti letech své existence měla fakulta tři opravdu kvalitní uchazeče o děkanský post, z nichž každý by pro fakultu znamenal velkou přidanou hodnotu.

„Nebyla to volba jednoduchá a možná o to větší díl odpovědnosti teď bude ležet na novém vedení, aby přesvědčilo akademickou obec, že to byla volba správná. Nicméně věřím, že fakulta bude směřovat kupředu,“ dodal k volbě při závěrečné gratulaci Lukáš Merz.

Vedení fakulty by se Jiří Vévoda měl, nyní již jako řádně zvolený děkan, ujmout 1. srpna 2021, do funkce jej ještě musí jmenovat rektor univerzity.