FN Olomouc připravovala ke Světovému dni STOP dekubitům bohatý program. Epidemie plány zhatila

19. listopadu 2020

Po osm let si Fakultní nemocnice Olomouc vždy v polovině listopadu připomínala Světový den STOP dekubitům. Největší zdravotnické zařízení na střední Moravě na problematiku proleženin každoročně při této příležitosti upozorňovalo mimo jiné preventivní akcí Mít ránu – to nechceš. Vzhledem k epidemii COVID-19 však zdravotníci letos nemohou pozvat zájemce z řad veřejnosti, aby je seznámili se všemi aspekty často podceňované a přehlížené oblasti. Zrušení veřejných akcí je mrzí o to víc, že program ke Světovému dni STOP dekubitům měl být bohatší než v minulých letech.

„Naše tradiční akce, na jejíž přípravě se podílí tým sester, sociálních pracovníků, kaplanů a studentů, poprvé za osm let neproběhne. Náplň byla vlastně hotová, chtěli jsme se zaměřit na pacienty upoutané na invalidní vozík. Kromě tohoto programu pro laickou veřejnost a zájemce, kteří pečují o své blízké, jsme plánovali i setkání fyzioterapeutů se zástupkyní České asociace paraplegiků. A v Praze měla proběhnout také prestižní konference EPUAP, které jsme se měli zúčastnit se třemi příspěvky a jeden z nich věnovaný takzvané mapě prevence dekubitů,“ jmenuje zrušené plány Mgr. Lenka Šeflová, vrchní sestra II. interní kliniky - gastroenterologické a geriatrické FN Olomouc.

I přes zrušení vzdělávacích a osvětových akcí se tým olomouckých zdravotníků problematice dekubitů v letošním roce intenzivně věnoval. V červnu se například podařilo uskutečnit akci Hojení ran v kostce. „Bylo to jedno z mála odborných setkání, která proběhla prezenční formou. Tématem bylo hojení ran a dekubitů v neonatologii,“ připomíná náměstkyně nelékařských oborů FN Olomouc Ing. Bc. Andrea Drobiličová. Fakultní nemocnice také pružně zareagovala na vydání Národních ošetřovatelských postupů v aktualizovaném dokumentu standardního ošetřovatelského postupu Prevence vzniku dekubitů ze dne 1. 10.2020.

„Přes náročnost letošní situace stále uplatňujeme vysoký standard ošetřovatelské péče, která odráží nové poznatky v prevenci a léčbě ošetřování dekubitů,“ zdůrazňuje Andrea Drobiličová. Ze statistik FN Olomouc za první pololetí letošního roku přitom vyplývá, že počet případů dekubitů sice vzrostl, ale převažují dekubity vnesené. Místem vzniku dekubitů je nejčastěji domácí prostředí.

Světový den STOP dekubitům pořádá vždy třetí čtvrtek v listopadu Evropský poradní panel pro otázky proleženin, který vznikl v roce 1996 v Londýně a spojuje zdravotníky a vědce s cílem vést a podporovat všechny evropské země v úsilí o prevenci a léčbu dekubitů, především podporou výzkumu, osvětou veřejnosti a ovlivněním politiky související s dekubity. Aktivity v České republice zaštiťuje Ministerstvo zdravotnictví ČR.