Hirschův den nabídl odborníkům přednášky v lékařské i sesterské sekci

8. prosince 2023

Ve čtvrtek 7. prosince 2023 se v Hotel Central Parku Flora Olomouc uskutečnil již IX. ročník regionální konference Hirschův den. Setkání odborníků z celé České republiky i ze zahraničí pořádá Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Olomouc již od roku 2013. Na desítky účastníků čekal bohatý odborný a doprovodný program rozdělený do lékařské a sesterské sekce, odborná sdělení byla zaměřena na problematiku perioperační péče, anesteziologie a intenztivní péče včetně edukace.

„Konference reflektovala aktuální diskutované otázky v celém spektru oboru AIM včetně právního pohledu konkrétně na problematiku resuscitace. Program byl zajímavý, přínosný do klinické praxe a konference celkově vydařená, vše podtrženo vánoční atmosférou Olomouce. Příští, jubilejní X. Hirschův den plánujeme na 5. prosince 2024. Naše konference se již stává tradicí, takže se budu moc těšit na účast odborné veřejnosti,“ zhodnotila přínos letošního ročníku přednostka Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Olomouc a odborná garantka akce MUDr. Olga Klementová, Ph.D.