Kalendář policejní jednotky ZONA opět pomůže malým pacientům dětské kliniky

29. října 2020

Pokud byste policisty z olomoucké skupiny ZONA viděli v akci, v jejich standardním úboru a plné zbroji, cítili byste mírně řečeno respekt. Jenže členové této speciálně vycvičené jednotky jsou nejen schopní rázně zasáhnout proti těm, kteří porušují zákon, ale také mají dobré srdce. Prokazují to mimo jiné tím, že už od roku 2016 vydávají společně s fotografem Vítem Kociánem charitativní kalendář. Výtěžek z jeho prodeje je určen pro sdružení Šance, které působí při Dětské klinice Fakultní nemocnice Olomouc. V této tradici pokračují i přes současnou nelehkou situaci letos.

Stejně jako v předešlých letech i letos tvoří dvanáct fotografií s policejní tematikou příběh. „Každý rok se snažíme, aby snímky v kalendáři měly návaznost, smysl. Letos jsme zvolili fotografie, které ukazují postup dvou týmů v rámci jednoho zákroku. Snažíme se nezanedbávat sice ani správnost taktické stránky, ale prim hraje fotografie,“ popisuje vznik kalendáře fotograf a současně vrchní policejní komisař Vít Kocián.

Skupina ZONA, která je systemizačně vedena jako Zákrokové a asistenční družstvo Pořádkové jednotky Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, tradičně věnuje výtěžek z prodeje kalendáře sdružení Šance, které pomáhá malým pacientům Dětské kliniky FN Olomouc. Částka, kterou díky aktivitě policistů může Šance na humanizaci nemocničního prostředí, nákup vybavení a zdravotnických potřeb nebo finanční a sociální pomoc rodinám využít, je rok od roku vyšší. Zatímco například před dvěma roky to bylo 80 tisíc korun, prodej kalendáře na tento rok vynesl již 112 tisíc korun. „Věříme, že letošní prodej kalendáře skupiny ZONA opět napomůže usnadnit těžké chvíle a přispět k podpoře a překonání nesnadných dnů malých pacientů,“ dodávají kapitán Vít Kocián a členové skupiny ZONA.

Pokud chcete přispět na dobrou věc, nástěnný měsíční kalendář formátu A3 můžete objednávat na e-mailové adrese kalendar.zona@gmail.com, a to do 20. 11. 2020. Cena kalendáře je již pět let nezměněná a činí 250,- Kč. Kalendář bude distribuován od 11. 12. 2020.