Malým pacientům Dětské kliniky opět pomůžou Vánoční hvězda a Věncování

11. listopadu 2019

Přípravy na dvě tradiční charitativní akce vrcholí v těchto dnech na Dětské klinice Fakultní nemocnice Olomouc. Od 18. listopadu budou přímo na klinice v prodeji adventní věnce a věnečky, které vytvoří nemocné děti, jejich rodiče, sestřičky a další dobrovolníci v rámci Věncování. Od 19. listopadu pak obecně prospěšná společnost Šance bude do řady měst celé České republiky distribuovat pryšec nádherný, tedy vánoční hvězdu. Výtěžek z obou dobročinných akcí pomůže nemocným dětem a jejich rodinám.

Zdravotnický personál, děti z hemato-onkologického oddělení 21 B, jejich rodiče a řada dalších dobrovolníků včetně zkušených floristů se k výrobě adventních věnců a vánočních ozdob schází v suterénu Dětské kliniky již 21 let. „Přicházejí i lidé, kteří se o naší akci dozvěděli ze sociálních sítí nebo internetu a prostě jen chtějí pomoci. Všem jsme nesmírně vděční,“ děkuje dětská sestra a koordinátorka akce Mgr. Pavla Medková. „Věncování ale rozhodně není o jednotlivcích, nýbrž o fantastické partě sestřiček, rodičů, dětí a dalších dobrovolníků. Jsou to dva vyčerpávající týdny, ale jejich výsledek pokaždé nesmírně potěší jak děti, tak nás, kteří o ně na oddělení pečujeme,“ dodává Medková a zdůrazňuje, že akce by se nemohla konat bez významné podpory vedení Dětské kliniky a sdružení Šance o.p.s. Originální výrobky si můžete zakoupit v galerii Dětské kliniky od 18. do 29. listopadu, a to v době od 8 do 17 hodin. Výtěžek z Věncování, který vloni činil více než 200 tisíc korun, poslouží i tentokrát nejen k potěše a radosti malých pacientů, ale také k pomoci jejich rodinám v těžké sociální situaci.

Charitativní sbírka Vánoční hvězda pomáhá malým pacientům Dětské kliniky FN Olomouc a jejich rodinám již 22 let. „Vánoční hvězda se stala symbolem nejkrásnějších svátků v roce i v naší republice. Má přinášet lásku a klid do rodiny. Pro těžce nemocné malé pacienty se živá květina stala navíc symbolem mnohem důležitějším, protože jim pomáhá na jejich cestě za zdravím. To je ostatně i motto naší sbírky: Kupte si vánoční hvězdu a celé Vánoce vás bude hřát pocit, že jste pomohli nemocným dětem,“ řekla ředitelka pořádajícího Šance Olomouc o.p.s. Herta Mihálová.

Vánoční hvězdu si zájemci mohou zakoupit od 19. listopadu do 10. prosince na různých místech České republiky. V Olomouckém kraji pak v Olomouci, Prostějově, Přerově a Zábřehu. Cena květiny bude stejná jako vloni, tedy 100 korun (pro školy i malé 50 korun). Podrobnosti o sbírce se dozvíte i na webových stránkách www.vanocnihvezda.eu.

Na hemato-onkologickém oddělení se léčí děti s nádorovými onemocněními krvetvorby, jako jsou leukémie či lymfomy. Malí pacienti zde v průměru stráví osm měsíců. „Oddělení má nadregionální význam. Je moravským referenčním centrem, zajišťuje diagnostiku pacientů i pro pracoviště v Ostravě a podílí se na léčbě nádorových onemocnění u dětí, které se léčí na dětské onkologii v Brně,“ doplnila. Podle posledních statistik se odborníkům z olomoucké dětské kliniky daří zcela vyléčit v průměru devadesát procent dětských pacientů s maligním onemocněním krvetvorby. Jejich výsledky jsou uznávány nejen v České republice, ale také v zahraničí.

Čistý výtěžek z prodeje vánočních hvězd v roce 2018 činil 3 009 988 Kč. Více než šest set dobrovolníků rozvezlo a prodalo bezmála 57 tisíc vánočních hvězd ve 156 městech a obcích České republiky. 

Veřejná prodejní místa sbírky Vánoční hvězda v Olomouci:

  • Dětská galerie na Dětské kliniky - po celou dobu trvání sbírky
  • Mamma centrum, ul. Nezvalova 1 - po celou dobu trvání sbírky
  • Galerie Caesar, Horní Náměstí - po celou dobu trvání sbírky
  • Hravá korálkarna, Dolní Náměstí - po celou dobu trvání akce
  • Teoretické ústavy LF UP - 5. – 6. 12. 2019
  • Galerie Šantovka - 1. 12. 2019
  • City Olomouc - 1. 12. 2019
  • OC Haná - 1. 12. 2019