Medici Lékařské fakulty Univerzity Palackého věnovali více než sedmdesát tisíc Dětské klinice FN Olomouc

6. prosince 2019

V úterý 19. listopadu se uskutečnilo tradiční Půlení mediků, oslava úspěšného zvládnutí poloviny studia medicíny, která byla jako každoročně organizována studenty čtvrtého ročníku všeobecného lékařství. Po vzoru předchozích let měla i letošní akce dobročinný rozměr.

Výtěžek z charitativní dražby, která byla součástí večerního programu, a peníze utržené na vstupném se medici rozhodli věnovat společnosti Šance Olomouc o.p.s. Věcnými dary přispěli samotní akademičtí pracovníci a zaměstnanci FNOL.

Při slavnostním rozsvícení vánočního stromečku v budově lékařské fakulty tak medici započali adventní čas předáním šeku společnosti Šance Olomouc o.p.s., která dlouhodobě funguje při Dětské klinice FN Olomouc a úspěšně pomáhá humanizovat nemocniční prostředí, zlepšuje přístrojové a technické vybavení kliniky a poskytuje sociální a jinou pomoc pacientům a jejich rodinám. Celkem bylo paní Hertě Mihálové předáno z rukou mediků 75 766 korun.