Moderně a účelně. Ve FN Olomouc vytvářejí přístup pro napojení pacientů na umělou ledvinu miniinvazivně

21. října 2022

Od srpna letošního roku využívají intervenční radiologové z Radiologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc ve spolupráci s kolegy z II. chirurgické kliniky cévně-transplantační novou a inovativní metodu při napojení pacientů se selháním ledvin na hemodialyzační přístroj. Tradiční metodu, kterou je arteriovenózní fistula (AVF), tedy klasická operace s chirurgickým napojením podkožní žíly na tepnu, nahrazuje u některých klientů endovaskulární arteriovenózní fistula (endoAVF), miniinvazivní výkon, jehož výhodou je nižší riziko komplikací a téměř úplná bezbolestnost.

  • Metoda endoAVF je podle MUDr. Jany Janečkové, Ph.D. (vpravo) zajímavou alternativou k metodě AVF zakládané v loketní oblasti

 

„Arteriovenózní fistula jako nejlepší metoda napojení pacienta na hemodialyzační přístroj je zakládána preferenčně na nedominantní končetině v časovém předstihu před předpokládaným zahájením pravidelné dialyzační léčby. Tuto operaci však lze provést i miniinvazivně pomocí magnetických katetrů bez operační rány. Miniinvazivní metoda endoAVF má díky technice napojení dobré dlouhodobé výsledky s nižším rizikem stenotických komplikací, tedy hrozby zhoršení průchodnosti cévy,“ vysvětluje přednostka II. chirurgické kliniky cévně-transplantační FN Olomouc MUDr. Jana Janečková, Ph.D.

A dodává, že metoda endoAVF není vhodná pro všechny pacienty. „Základem je podrobné vyšetření ultrazvukem, které určí, zda je způsob napojení pro daného člověka vhodný. Výkon je prováděn pod angiografickým přístrojem ve svodné anestezii, při níž pacient zůstává při vědomí a anestetika jsou podávána lokálně. Oproti klasické operaci je tato časově náročnější, ale díky svodné anestezii téměř bezbolestná. Její provedení vyžaduje krátkou hospitalizaci na naší klinice, další péče a sledování pak probíhá v centru pro cévní přístup stejně jako u klasické AVF,“ popisuje MUDr. Jana Janečková.

Metoda endoAVF vznikla v rámci institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, byla podpořena MZ ČR – RVO (FNOl, 00098892) a II. chirurgická klinika cévně-transplantační ji využívá od srpna 2022. „První pacienti byli již úspěšně připojeni na hemodialyzační přístroj a podstupují pravidelnou dialyzační léčbu. Z prvních zkušeností vyplývá, že endoAVF je zajímavou alternativou k metodě AVF zakládané v loketní oblasti,“ uzavírá přednostka kliniky.