Monotónní zelenou plochu na operačních sálech otorinolaryngologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc rozveselili malbami

20. prosince 2018

Jak by se vám pracovalo ve vykachlíkované místnosti bez denního světla, jednolitě vymalované zelenou barvou? Ke zdravotnickému prostředí sice pastelový odstín zelené patří, ale neunavovala by vás jeho monotónnost? Na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Olomouc se rozhodli jednotvárnost narušit. Okna operačních sálů díky výtvarným schopnostem lékařky MUDr. Michaely Uhrové zdobí rozměrné malby, které zpříjemňují personálu pracovní čas a pacientům dodávají klid.

„Výmalba speciální barvou, která musí pohlcovat a rozptylovat laserové paprsky, zahrnovala veškerou plochu sálů, tedy i okna a strop. Naše klinika ale sídlí ve starém objektu s vysokými stropy a zelené plochy byly únavně jednotvárné a působily poněkud stísňujícím dojmem. Proto jsem rád souhlasil s návrhem kolegyně Evy Studecké, že některé plochy vyzdobíme, aby byly veselejší a ne tak vizuálně sterilní,“ vysvětlil přednosta kliniky doc. MUDr. Richard Salzman, Ph.D.

Obrátil se na MUDr. Michaelu Uhrovou, o níž věděl, že ve volném čase maluje. Jeho původní představa přitom byla, že by v oknech byl namalovaný výhled na pláž nebo pohled do lesa. „To by ale bylo příliš komplikované. Jde totiž o velkou svislou plochu, s níž se nedá manipulovat. Proto jsem sálovým sestrám a panu přednostovi ukázala pár jednodušších návrhů a z nich jsme společně vybrali motiv knihovny,“ vzpomněla lékařka a doplnila, že se jedná o tzv. zentangle vzor, což je relaxační technika kresby spojující v sobě umělecké dílo a relaxační prvky.

„Byla to pro mě výzva, a tak jsem to zkusila. Obávala jsem se výsledku, ale myslím, že to dopadlo dobře. V případě prvního sálu při malbě knihoven jsem vycházela ze společného výběru, druhý operační sál už jsem pojala volněji. Sama jsem si vybírala, co budu malovat a upřímně musím říct, že se mi malovalo lépe,“ usmívala se Uhrová. Výzdoba operačních sálů trvala několik měsíců. „Musela jsem zkoordinovat svůj volný čas s volnou kapacitou sálů, což nebylo úplně jednoduché,“ vysvětlila lékařka, která ve své volné tvorbě upřednostňuje abstraktní malbu akrylem na plátno. Obrazy kombinující různé styly dokonce před dvěma lety představila na výstavě Lékař umělcem, která se konala v prostorách Teoretických ústavů Lékařské fakulty UP.

Přednosta Salzman přiznal, že lékaři a sestry byli zpočátku poněkud rozpačití. „Teď už ale slýchám jen pozitivní reakce,“ dodal. „Na sál, pro nějž jsem si vzory vybírala sama, mám už mnohem větší pozitivní ohlasy. Snad se díky tomu bude všem lépe pracovat a pacienti se před operací při pohledu na ´okna´ uvolní,“ doplnila jej MUDr. Uhrová.

Budova, v níž sídlí Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku společně s Oční klinikou, patří k nejstarším a současně architektonicky nejzajímavějším v areálu Fakultní nemocnice Olomouc. Někdejší oční pavilon, který má z čelní strany podobu klasicistního zámečku a zadní průčelí připomíná tradiční sanatorium, byl otevřen již v roce 1904. Otolaryngologové zde pracují od roku 1925.