Na Klinice psychiatrie hořelo, cvičně. Fakultní nemocnice Olomouc prověřovala evakuační postupy

26. listopadu 2019

V kuchyňce na třetím podlaží Kliniky psychiatrie Fakultní nemocnice Olomouc začalo dnes po jedné hodině odpolední hořet. Za pár minut byla zakouřené celé oddělení. I přes minimální viditelnost se podařilo většinu z více než dvaceti klientů evakuovat, ale někteří zůstali uvěznění na pokojích. Taková byla výchozí situace taktického cvičení jednotek požární ochrany, které dnes odpoledne prověřilo postupy zasahující jednotky Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje a zaměstnanců Fakultní nemocnice Olomouce v případě vzniku požáru s nezbytnou následnou evakuací.

„Cvičení při simulaci mimořádné události je jedinou možností ověřit evakuační plány a postupy a účinnost protipožárních předpisů, které máme nastavené v nemocnici. Mohli jsme tak znovu vyzkoušet reakci personálu, komunikaci uvnitř nemocnice i směrem k hasičům. Jako každé cvičení i to dnešní bylo přínosné především tím, že nám pomohlo odhalit nedostatky, z nichž se můžeme poučit,“ uvedla garantka krizového řízení FN Olomouc MUDr. Jarmila Kohoutová. „Děkuji všem zaměstnancům nemocnice, kteří se cvičení zúčastnili, za profesionální přístup a vstřícnost v průběhu cvičení. A poděkování patří také hasičům za vynikající spolupráci,“ dodala MUDr. Kohoutová.