Na Škaredou středu přiměly pacienty k úsměvu border kolie Fly a Brady

13. dubna 2022

Škaredá, černá, smetná nebo sazometná. Takové přívlastky má středa ve svatém týdnu před Velikonocemi. Připadá právě na dnešek. Věřící si připomínají den, kdy Jidáš zradil Ježíše Krista. A pojí se s ní také přísloví: O Škaredé středě se neškareďte. Mohlo by vám to zůstat.

Na laskavou připomínku tohoto pořekadla, ale hlavně k potěše pacientů i personálu se dnes vydala na některá oddělení Fakultní nemocnice Olomouc sympatická a pozitivní energií nabitá družina vedená Pavlou Neckařovou ze šternberského spolku Aura Canis. V závěsu za ní cupitali Fly a Brady – border kolie speciálně cvičené pro canisterapii. Pejsci dnes prokázali své léčebné schopnosti na lůžkovém oddělení rehabilitace a urologie, zítra pak mají v plánu potěšit i pacienty hemato-onkologie, onkologie, geriatrie a gastroenterologie.

Přání krásných Velikonoc, které organizuje jako tradičně Dobrovolnické centrum FN Olomouc, však nezůstalo jen u pohlazení a pomazlení s terapeutickými pejsky. Dobrovolníci totiž pacientům vlastnoručně napekli velikonoční perníčky – a aby se obdarovaní „neškaredili“, mají perníčky podobu smajlíků.

Velikonoční mise pokračovala na Zelený čtvrtek návštěvou a rozdáváním originálních dekorativních slepiček a přáníček na Hemato-onkologické klinice a II. interní klinice. Zatímco slepičky ušili sami dobrovolníci, přání poslali přátelé z Tým Archy, Přístavu a ADCM – děkujeme za ně!

Přejeme všem poklidné a požehnané Velikonoce!