Nadační fond Josefa Tesaříka věnoval Urologické klinice FN Olomouc přístroj bezdrátového ultrazvuku. Děkujeme!

2. října 2023

Štědrost a vděk. Tyto dvě úctyhodné pohnutky stály za počinem Nadačního fondu Josefa Tesaříka, který věnoval Urologické klinice Fakultní nemocnice Olomouc bezdrátový ultrazvukový přístroj v hodnotě více než 133 tisíc korun. Předseda správní rady nadace RNDr. Josef Tesařík je totiž úspěšným pacientem kliniky. Za jeho štědrý dar jménem personálu a především všech dalších pacientům moc děkujeme!

„Chci Fakultní nemocnici Olomouc touto cestou poděkovat, a to hned třikrát. Poprvé za profesionalitu a perfektně provedený operační výkon přednostovi Urologické kliniky Igoru Hartmannovi, po jehož robotické resekci prostaty u mě zůstaly zachovány všechny funkce jako předtím. Podruhé primáři kliniky Aleši Vidlářovi, jemuž jsem nabídl jako projev poděkování dar na vědecký výzkum, ale on upřednostnil pacienty a jejich zájem s tím, že 'to je u nás vždy na prvním místě'. A potřetí řediteli nemocnice Romanu Havlíkovi a celému jeho týmu za rozvoj a perfektní chod nemocnice, v níž se myslí i na takové detaily, jako je třeba možnost parkování pacientů,“ uvedl při předání daru RNDr. Josef Tesařík.

Jeho nadačním fondem věnovaný Vscan Air je převratný bezdrátový ultrazvukový přístroj, který umožňuje rychlé skenování celého těla kdykoliv a kdekoliv. Je vybavený dvojitou lineární a konvexní sondou a díky vynikající kvalitě zobrazení nabízí univerzální použití v širokém spektru lékařských oborů.

„Pana doktora Tesaříka po podstoupeném operačním výkonu zaujala naše práce a projevil zájem věnovat nám prostřednictvím své nadace ultrazvukový přístroj, jehož hlavní výhodou jsou malé rozměry a přenosnost. Jde vlastně o sondu, z níž lze výsledky vyšetření promítat na kterémkoliv monitoru, například na tabletu. Tím je univerzálně použitelný v ambulancích i na lůžkových odděleních bez nutnosti transportovat pacienty na vzdálenou vyšetřovnu. Je také levnější než tradiční přístroje. Pokud bychom měli takto vybavené všechny naše ambulance, bylo by to naprosto skvělé. Panu doktorovi za jeho počin a projev přízně moc děkujeme,“ řekl přednosta Urologické kliniky FN Olomouc MUDr. Igor Hartmann, Ph.D.