Noc vědců 2019: Šest pracovišť Fakultní nemocnice Olomouc si prohlédlo zhruba 450 lidí

28. září 2019

Na 450 návštěvníků využilo v pátek 27. září nabídky Fakultní nemocnice Olomouc a v rámci celorepublikové popularizační akce Noc vědců si prohlédlo hned šest jejích pracovišť. Kromě tradičních prohlídek Transfuzního oddělení, potrubní pošty nebo fortu Tafelberg se zájemci letos poprvé mohli podívat do zákulisí Centra asistované reprodukce a vyzkoušet moderní přístroje na Oddělení rehabilitace. Do budoucnosti medicíny pak měli možnost nahlédnout prostřednictvím prezentace Národního telemedicínského centra.

„Oproti loňskému roku jsme naši účast na Noci vědců rozšířili, abychom ještě reprezentativnější formou představili jak bohatou historii areálu, tak současnou práci a zkušenosti odborníků s nejnovějšími vědeckými poznatky a jejich zaváděním do každodenní praxe. Zájem o prohlídky byl opět obrovský a v příštím roce se do Noci vědců jistě zapojíme znovu. Musíme poděkovat nejen návštěvníkům, ale především všem zaměstnancům nemocnice, kteří se vedle svých pracovních povinností ujali průvodcovské role,“ uvedla vedoucí Odboru marketingu FN Olomouc Ing. Veronika Jeřábková.