Odborníci z Hemato-onkologické kliniky FN Olomouc provedli jubilejní 1500. transplantaci kostní dřeně

24. června 2021

I přes nástup řady nových léčebných metod zůstává transplantace kostní dřeně stěžejní a neodmyslitelnou formou terapie u řady závažných hematologických chorob. V transplantačním centru Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc provedli první takovou transplantaci už v roce 1997 a na konci letošního května se dostali v tomto programu k jubilejnímu číslu 1500. Jednalo se o alogenní (převod krvetvorné tkáně získané od zdravého dárce) transplantaci, dárcem kostní dřeně byla pacientova sestra.

  • V transplantačním centru Hemato-onkologické kliniky provedli transplantaci v roce 1997, ilustrační foto: archiv FN Olomouc

 

„Jsme poměrně mladé pracoviště, které vzniklo díky úsilí tehdejšího přednosty prof. MUDr. Karla Indráka, DrSc. v roce 1992 jako Hematologická klinika. V té době jsme měli pouze malé lůžkové oddělení ve staré budově známé jako Franz Josef, tedy v podmínkách značně nevyhovujících pro moderní léčbu,“ vzpomíná přednosta Hemato-onkologické kliniky FN Olomouc prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc. „Od začátku zde byla snaha o založení transplantačního centra, což se podařilo v roce 1997, rok poté, co se klinika přejmenovala na současný název Hemato-onkologická. To už jsme sídlili v nové budově L, kde jsme získali tři moderní lůžková oddělení včetně transplantační jednotky. V témže roce jsme byli přijati do evropské rodiny transplantačních center EBMT. Byl to velký milník v historii olomoucké hematologie, do té doby se pacienti od nás vozili na transplantace do Prahy, Brna či Plzně,“ dodává vedoucí transplantačního programu kliniky prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.

První autologní (převod vlastní krvetvorné tkáně nemocného) transplantaci kostní dřeně provedli v olomoucké fakultní nemocnici 6. března 1997. Následovala první alogenní příbuzenská (11. ledna 2000) a alogenní nepříbuzenská (27. října 2004) transplantace. K jubilejnímu číslu 1500 se odborníci z Hemato-onkologické kliniky propracovali v pátek 28. května 2021. „Transplantační program se samozřejmě nadále vyvíjí s tím, jak postupují moderní způsoby léčby nádorů. Nadále však platí, že transplantace patří ke stěžejním a nenahraditelným medicínským postupům u řady diagnóz, jako jsou například akutní leukémie nebo těžké útlumy funkce kostní dřeně,“ zdůrazňuje vedoucí transplantační jednotky kliniky MUDr. Luděk Raida, Ph.D.  „Skutečnost, že se náš obor stále dynamicky vyvíjí například v oblasti cílených, genových a buněčných terapií, samozřejmě vnímáme, tento vývoj reflektujeme a nové metody léčby průběžně zavádíme,“ doplňuje přednosta kliniky Tomáš Papajík.

V loňském roce začal hematologickým pacientům ve FN Olomouc sloužit zbrusu nový a moderní ambulantní pavilon. „Transplantace kostní dřeně se sice provádějí na lůžkovém oddělení v režimu hospitalizace, ale také tento pokrok je pro transplantované pacienty nesmírně důležitý. Vyžadují totiž dlouhodobou a pravidelnou následnou ambulantní péči, která je samozřejmě o to úspěšnější a lépe snášená, čím komfortnější podmínky jsme schopni poskytnout. Jsem rád, že právě to náš nový ambulantní pavilon beze zbytku splňuje, a to třeba včetně speciálních ambulancí pro transplantované pacienty,“ uzavírá profesor Tomáš Papajík.

  • Vloni se otevřel pacientům novým ambulantní pavilon HOK. Fotografie z otevření (zleva): staniční sestra ambulance HOK Veronika Hájková, přednosta kliniky Tomáš Papajík, vrchní sestra HOK Monika Labudíková, Foto: archiv FN Olomouc 

 

Hemato-onkologická klinika Fakultní nemocnice Olomouc je komplexním pracovištěm, které poskytuje standardní, specializovanou a superspecializovanou diagnostickou a léčebnou péči nemocným s chorobami krvetvorby a poruchami krevního srážení. Má statut Centra vysoce specializované hematoonkologické péče o dospělé, Centra vysoce specializované péče pro nemocné se vzácnými vrozenými a získanými poruchami krvetvorby, Hemofilického centra a Trombotického centra. Klinika nabízí služby pacientům nejen z Olomouckého, ale také Moravskoslezského a Zlínského kraje, u některých jedinečných diagnostických metod i pacientům z celé České republiky. V ambulanci olomoucké Hemato-onkologické kliniky bylo v loňském roce provedeno 22 050 vyšetření a na lůžkových odděleních hospitalizováno 954 pacientů. Za rok 2020 zde provedli 57 transplantací krvetvorných buněk. To vše za ztížených podmínek probíhající koronavirové epidemie.