Přednášce o Otokaru Bittmannovi naslouchala zaplněná knihovna Porodnicko-gynekologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouce

30. ledna 2019

Přednáškový cyklus při příležitosti 120. výročí otevření Porodnicko-gynekologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc zahájen. Zaplněná knihovna Porodnicko-gynekologické kliniky včera naslouchala přednášce PhDr. Tomáše Hrbka o Otokaru Bittmannovi (1891 – 1945)- profesorovi Masarykovy univerzity v Brně a primáři porodnicko-gynekologického oddělení Zemských ústavů v Olomouci, který proslul nejen jako lékař a charakterní muž, jenž například ošetřoval členy partyzánské skupiny Jermak – Porošina a zachránil hospitalizací několik židovských žen před transportem, ale také jako automobilový závodník. O dalších akcích připomínajících „kulatiny“ Porodnicko-gynekologické kliniky FN Olomouc vás budeme v předstihu informovat.