První Olomoucké neurochirurgické dny zahájeny. Na konferenci měla premiéru nová učebnice

2. června 2023

První ročník konference Olomoucké neurochirurgické dny probíhá od dnešního rána v olomouckém hotelu Flora. Pozvání Neurochirurgické kliniky FN Olomouc a LF UP v Olomouci přijalo 170 lékařů, sester a zdravotníků různých medicinských oborů. Při této příležitosti se slavnostního představení dočkala nová učebnice Neurochirurgie, vydaná Vydavatelstvím Univerzity Palackého.

  • Na konferenci se premiérové prezentace dočkala kniha Neurochirurgie: učebnice pro mediky a lékaře. Úspěch jí při společném přípitku popřáli (zleva) ředitel Vydavatelství UP v Olomouci Aleš Prstek, děkan Lékařské fakulty UP Milan Kolář, přednosta Neurochirurgické kliniky Lumír Hrabálek a ředitel FN Olomouc Roman Havlík.

 

„Naše setkání vnímáme především jako seznámení s rozsahem naší činnosti a podporu mezioborové spolupráce. Je to poprvé, co konferenci tohoto druhu naše klinika pořádá. Věřím ale, že se z Olomouckých neurochirurgických dnů se stane tradice, kterou budeme v dalších letech rozvíjet,“ vysvětlil v úvodu přednosta Neurochirurgické kliniky FN Olomouc prof. MUDr. Lumír Hrabálek, Ph.D.

Informativnímu charakteru odpovídá také program konference. Dopolední program se zaměřuje na spondylochirurgii, která podle profesora Hrabálka tvoří až 60 procent veškerých výkonů kliniky, a na neurochirurgii gliomů. „Tato oblast je zase výborným příkladem fungující kooperace mezi medicínskými obory,“ doplnil Lumír Hrabálek. Odpoledne se pak řečníci budou věnovat chirurgii baze lební, dětské neurochirurgii a neuromodulaci. Za důležitou součást konference považuje přednosta Neurochirurgické kliniky sesterskou sekci. „Zazní během ní šestnáct přednášek, což je více, než bývá i na celostátních neurochirurgických kongresech,“ zdůraznil.

Účastníky pozdravili také patroni konference – ředitel FN Olomouc prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. a děkan Lékařské fakulty UP v Olomouci prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. „Dříve jsem se domníval, že konferencí a kongresů je příliš mnoho, ale nyní už vím, že jsou významným přínosem k profesnímu rozvoji a mají velký potenciál pro další rozvoj spolupráce mezi obory a pracovišti. Olomoucké neurochirurgické dny jsou toho zjevně příkladem,“ konstatoval Roman Havlík. „Doba covidové pandemie nás naučila používat různé on-line nástroje, ale není nad běžný mezilidský kontakt, rozhovor, diskusi. Věřím, že konference pro vás bude obohacením,“ popřál Milan Kolář.

Zahájení Olomouckých neurochirurgických dnů bylo ideální příležitostí pro slavnostní prezentaci knižní novinky Neurochirurgie – Učebnice pro mediky a lékaře, vydané Vydavatelstvím Univerzity Palackého. „Je to první učebnice, která na Neurochirurgické klinice za více než šedesát let její existence vznikla. Jejími autory jsou všichni naši lékaři. Cílem bylo vytvořit text nejen pro studenty medicíny a pro lékaře připravující se na kmenové zkoušky nebo k atestaci z neurochirurgie, ale pro všechny lékaře se zájmem o náš obor. Umožní nám mimo jiné, abychom se při výuce mediků mohli více věnovat praktické stránce,“ přiblížil Lumír Hrabálek ambice učebnice, která je součástí nové ediční řady Ars Medica. Knihu si je možné už nyní koupit v e-shopu Vydavatelství Univerzity Palackého: https://www.vydavatelstviupol.cz/cz/978-80-244-6240-0.