Radioložka Marie Černá byla jmenována profesorkou

12. ledna 2022

PŘEVZATO Z ŽURNÁLU ONLINE – ZPRAVODAJSTVÍ Z UNIVERZITY

Prezident Miloš Zeman před koncem roku 2021 podepsal jmenovací dekrety osmi desítek nových profesorů a profesorek. Jsou mezi nimi i tři působící na Univerzitě Palackého: Marie Černá z lékařské fakulty, Ondřej Haderka z přírodovědecké fakulty a Michal Lehnert z fakulty tělesné kultury. Kvůli probíhající epidemii covidu-19 a souvisejícím opatřením prozatím není znám termín slavnostního předávání jmenovacích dekretů, které se tradičně koná v pražském Karolinu.

Marie Černá byla jmenována profesorkou v oboru Radiologie. Od ukončení studia na Lékařské fakultě UP v roce 1995 působí na Radiologické klinice LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc, kde se věnuje intervenční radiologii, jejíž metody nahrazují či usnadňují chirurgické výkony a jsou součástí léčebných algoritmů téměř všech klinických oborů. Olomoucká intervenční radiologie má na svém kontě hned několik nejen českých prvenství, zejména v endovaskulární léčbě aneuryzmat aorty nebo v léčbě onemocnění jícnu, kdy se olomoučtí odborníci podíleli na vývoji biodegradabilního jícnového stentu (laicky protézy trubicovitého tvaru zajišťující průchodnost) a jako první na světě publikovali možnost léčby pooperačních píštělí a perforací jícnu těmito stenty.

„Je těžké říct čeho si vážím nejvíc, protože intervenční radiologie zasahuje do téměř všech oblastí medicíny a vážím si všech úspěchů. Myslím si, že olomoucká intervenční radiologie má dlouhou tradici a patří mezi špičková pracoviště nejen u nás, ale i v mezinárodním srovnání – a to se nechci chlubit za sebe, protože je to jednoznačně týmová práce nejenom lékařů, ale také radiologických asistentů a sester,“ říká profesorka Černá, která má zkušenosti i ze zahraničních stáží a pobytů ve Velké Británii a Švédsku a která je jako první autorka podepsána pod 27 publikacemi, třicítkou abstraktů a 12 kapitolami v monografiích.

Dosažení nejvyššího akademického titulu vnímá jako ocenění od alma mater i jako závazek k další vědecké a pedagogické práci. „Do budoucna je mým cílem i nadále rozvíjet své znalosti v intervenční radiologii a podílet se na vývoji a zavádění nových miniinvazivních léčebných metod do praxe. Předávat své zkušenosti studentům a mladším kolegům a podporovat je ve vědecké činnosti a i nadále se podílet na postgraduální výchově mladých intervenčních radiologů jak na národní, tak i mezinárodní úrovni,“ dodává.

Více na webu UP Žurnálu