Součástí Hirschova dne bude simulační workshop, pětikilometrový běh i varhanní koncert v katedrále

20. května 2019

Ve čtvrtek 23. května se v olomouckém Clarion Congress Hotelu uskuteční již sedmý ročník anesteziologického semináře Hirschův den. Setkání odborníků z celé České republiky i ze zahraničí pořádá od roku 2013 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Olomouc. Na letošní rok připadá 100. výročí narození prvního primáře a zakladatele anesteziologicko-resuscitačního oddělení FN Olomouc Alfréda Hirsche. Pořadatelé při této příležitosti rozšířili program o tři akce, které budou samotnému semináři ve středu 22. května předcházet: workshop simulační medicíny, pětikilometrový běh ve Smetanových sadech a varhanní koncert v katedrále sv. Václava.

Hirschův den začíná ve čtvrtek v 9.15 hodin a je rozdělený na sekci lékařskou a sesterskou. Konferenci zahájí ředitel fakultní nemocnice Olomouc doc. MUDr. R. Havlík, Ph.D. s proděkanem Lékařské fakulty UP prof. Mgr. M. Modrianským, Ph.D. a přednostka Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny MUDr. O. Klementová, Ph.D. Program pro lékaře uvede čestnou přednáškou prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D., přednosta 1. interní kliniky FN a LF UK v Plzni. Ve čtyřech přednáškových blocích se aktivní účastníci dotknou témat z oblasti anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče, například teroristických útoků v Anglii z pohledu zdravotníků, novinek v simulační medicíně nebo současných trendů v neuroanestezii. Uskuteční se také workshop extrakorporální membránové oxygenace (EMCO). O aktuální poznatky z praxe se ve dvou přednáškových blocích podělí také sestry.

Čtvrteční setkání v Clarion Congress Hotelu předznamenají tři akce již ve středu 22. května. První z nich je odborná: v Centru simulátorů, telemedicíny a praktických dovedností (CENTESIMO) LF UP v Olomouci pořadatelé přivítají účastníky workshopu zaměřeného na problematiku krizových stavů z hlediska anesteziologie a intenzivní péče. Odpolední a večerní program již bude mít sportovně společenský a kulturní charakter. Při příležitosti oslav 100. výročí narození MUDr. Alfréda Hirsche si zájemci mohou od 17 hodin zaběhnout pět kilometrů po stezkách v olomouckých parcích. Registrace účastníků prvního ročníku Hirschova běhu probíhá od 16.30 hodin u restaurace Fontána ve Smetanových sadech.

V 19 hodin pak začne v katedrále sv. Václava varhanní koncert, během nějž zazní skladby J. Clarka, J. S. Bacha, T. Albinoniho, F. Mendelssohna nebo G. F. Händela. Na varhany zahraje Karel Martínek, na trubku Ondřej Moťka. Vstupné je dobrovolné, výtěžek pořadatelé věnují na rekonstrukci ozvučení katedrály. Ještě před zahájením koncertu, od 18 hodin, je pro zájemce připravena komentovaná prohlídka katedrály nebo výstup na věž.