Speciálně vycvičení psi umí detekovat onemocnění COVID-19. FN Olomouc byla stěžejním partnerem projektu

21. května 2021

Rychlá, spolehlivá a levná. Tak lze stručně charakterizovat metodu detekce onemocnění COVID-19, která využívá velmi citlivého čichu „nejlepších přátel člověka“. Účinnost tohoto postupu testování dnes zdravotníkům Fakultní nemocnice Olomouc demonstroval tým neziskové organizace Search and Rescue Czech Republic v čele s vedoucím projektu speciálního výcviku psů, kynologem Gustavem Hotovým.

Fenka münsterlandského ohaře Nena rozpoznala pozitivní vzorek za několik vteřin. Jak se to naučila? Při správném určení pozitivního vzorku dostávají pejsci odměnu. Díky tomu si proces správného rozpoznávání zapamatují a jsou schopni jej opakovat s až 95% úspěšností. To je lepší výsledek, než jakého dosahuje většina antigenních testů. Některá plemena jsou pro tuto práci vhodnější, jiná méně – nejlepších výsledků dosahují lovečtí psi, jejichž čichové schopnosti jsou výjimečné.

Do projektu se FN Olomouc zapojila již v půlce prosince 2020 jako jedna ze tří nemocnic v České republice. Díky ochotě a spolupráci našich zaměstnanců na covidových odděleních 4A a 4B (Franz Josef) a geriatrických odděleních (46 a 48) se podařilo zajistit od našich pacientů Covid+ i covid – cca 300 vzorků. Stali jsme se tak stěžejními partnery v tomto projektu. Účast v projektu bezesporu zatížila zaměstnance nejen odběrem vzorku (cca 20 minut), ale i vypisováním formulářů a vedením evidence testovaných osob. Děkujeme!

Přečtěte si více ZDE.