Správný postup zavádění hlasových protéz se v Olomouci učili lékaři z celé České republiky

18. října 2023

Na dvě desítky lékařů z celé České republiky se v úterý 3. října 2023 účastnily v Olomouci workshopu Rehabilitace hlasu po laryngektomii pomocí hlasové protézy. Již třetí ročník této vysoce specializované odborné akce uspořádala Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

  • Na třetí ročník workshopu se sjeli lékaři z celé České republiky.

 

„Jedná se o relativně novou a v rámci oboru ORL superspecializovanou metodu. V České republice se výrazně rozšířilo zavádění hlasových protéz u pacientů po odstranění hrtanu kvůli rakovině od roku 2016 a naše kliniky je jedním z nejvýznamnějších pracovišť v tomto směru v ČR. Za uplynulých sedm let zde byly zavedeny hlasové protézy už více než 60 pacientům po laryngektomii,“ uvedl primář Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku MUDr. Martin Brož, Ph.D.

Vlastní zavedení hlasové protézy sice podle něj není náročným operačním výkonem, jeho přínos pro pacienty je však obrovský, protože navrací řeč lidem, kteří po odstranění hrtanu zůstali bez možnosti vokální komunikace. „K tomu, aby pacient po laryngektomii mohl komunikovat pomocí protézy je však potřeba koordinované spolupráce celého týmu, který o pacienta pečuje. Tento tým, zahrnující především lékaře a sestry působící na ORL klinice, rovněž organizuje i každoroční setkávání pacientů s hlasovou protézou a jejich rodinných příslušníku za účelem výměny zkušeností získaných s jejich každodenním používáním,“ připomněl Martin Brož.

Účastníci kurzu zejména ocenili možnost vidět praktické ukázky a možnost vyzkoušet si zavádění a výměny protéz na modelu. Tento kurz byl již tradičně uspořádán ve spolupráci s firmou ATOS, se kterou má Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku velice dobrou spolupráci především v oblasti hlasové rehabilitace.