Světový den nemocných: Požehnání se dostalo třem klinikám FN Olomouc

11. února 2022

Při příležitosti Světového dne nemocných navštívil v pátek 11. února Fakultní nemocnici Olomouc arcibiskup Jan Graubner. Po setkání se zástupci vedení nemocnice proběhlo požehnání prostor na třech klinikách.

  • Hemato-onkologickou kliniku navštívil p. Bohumír Vitásek společně s kaplankou Janou Březinovou.

 

Kliniku plicních nemocí a tuberkulózy navštívil otec arcibiskup v doprovodu nemocniční kaplanky Marie Maňákové. Proběhlo požehnání dvou oddělení, setkání s personálem a pacienty, které arcibiskup Graubner přátelsky pozdravil. Na Onkologickou kliniku zavítal bývalý nemocniční kaplan Roman Nehera, který se stal trvalým jáhnem. Zdravotníci se zúčastnili obřadu a závěrem dostali od kaplanky Magdaleny Lis vlastnoručně upečená perníková srdíčka a vyrobené motivační kartičky s citáty o naději. Hemato-onkologickou kliniku navštívil p. Bohumír Vitásek společně s kaplankou Janou Březinovou. Po přivítání personálem p. Vitásek požehnal prostory a zdravotníci obdrželi motivační kartičku s „Boží rukou“ - plastikou z kamene, kterou zhotovil olomoucký sochař Julius Pelikán v době 2. světové války. Nemocniční kaplani se shodli, že na všech klinikách zavládla příjemná a přátelská atmosféra, v duchu vzájemné vděčnosti.

Světový den nemocných byl vyhlášen roku 1993 z podnětu papeže Jana Pavla II. Připadá na 11. února a tento den je více než 150 let připomínán také jako svátek Panny Marie Lurdské. Motto letošního světového dne zní: „Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec!“ (Lk 6,36): Postavit se po boku trpících v pouti lásky.