Unikátní meziobratlový implantát, který vyvinuli neurochirurgové Fakultní nemocnice Olomouc, už úspěšně pomáhá pacientům

1. února 2018

Šestnácti lidem už olomoučtí specialisté do páteře voperovali unikátní meziobratlový implantát, jehož podobu navrhl docent Lumír Hrabálek, primář Neurochirurgické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. Stali se tak vůbec prvními pacienty, kteří mohou ocenit výhody této inovativní náhrady meziobratlové ploténky. Dosavadní zkušenosti jsou podle odborníků velmi dobré, velkým přínosem je především rychlý ústup bolesti, který lidé bezprostředně po operaci vnímají. Letos v lednu bylo úspěšně dokončeno půlroční patentové řízení a nyní může být implantát pojmenovaný po svém autorovi LUMIR XLIF CAGE využíván i na dalších neurochirurgických pracovištích kdekoliv na světě.

  • Docent Lumír Hrabálek představil implantát LUMIR XLIF CAGE novinářům.

 

„V mnoha směrech patří naše neurochirurgická klinika ke špičce v oboru nejen v České republice, ale rovněž v mezinárodním měřítku. Dokladem je i tento unikátní implantát, který byl vyvinut právě na našem pracovišti. Česká medicína se může pochlubit řadou skvělých odborníků, ti nejlepší se ovšem nespokojí pouze s tím, co mají k dispozici. Aktivně se podílejí na inovacích zdravotnického materiálu, prostředků i nástrojů, s nimiž při léčbě pacientů pracují,“ uvedl prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., ředitel FN Olomouc.

Podle doc. MUDr. Miroslava Vaverky, CSc., přednosty Neurochirurgické kliniky FN Olomouc, z výhod nového implantátu profitují především pacienti. „Jeho využití souvisí s moderní operační metodou XLIF, kterou jsme začali používat při operacích bederní páteře před devíti lety jako první v republice. Náhradu meziobratlové bederní ploténky provádíme pomocí bočního přístupu k páteři, který umožňuje vyhnout se orgánům v břišní dutině i velkým cévám, a to bez velké chirurgické rány. Kožní řez nepřesahuje délku pěti až šesti centimetrů,“ objasnil přednosta. Klinika v této oblasti působí nadregionálně, ročně se této špičkové operaci páteře s náhradou ploténky v olomoucké fakultní nemocnici podrobí 30 až 50 pacientů.

Jedinečnost nového implantátu spočívá zejména ve funkčních parametrech a materiálu, ze kterého je vyroben. „Dosud jsme používali implantáty z termoplastického materiálu, který mírně pruží. Pro požadovanou stabilitu páteře a následné zhojení však není ideální. Náš implantát je vyroben ze slitiny titanu, aluminia a vanadu, což je obecně používaný a osvědčený materiál, dobře tolerovaný lidským organismem. Lépe se ´zakousne´ a drží hned od okamžiku zavedení,“ vysvětlil doc. MUDr. Lumír Hrabálek, Ph.D., primář kliniky a autor inovace.

  • Detail implantátu

 

Je to navíc první typ náhrady, který je schopen se přizpůsobit konkrétní velikosti meziobratlového prostoru. „Vlivem degenerativního onemocnění se prostor pro ploténku často sníží, sesedne. Jeho zpětný návrat do původní výšky je možný právě díky tomu, že je implantát expandibilní, tedy schopný roztažení. Snížený prostor lze takto roztáhnout na původní rozměr podle potřeby od jednoho až do čtyř milimetrů. Implantát se tak lépe zaklíní a zároveň se obratle dostanou do polohy bližší původnímu fyziologickému stavu,“ popsal Lumír Hrabálek. Implantát je konstruován ve dvanácti základních velikostech a oproti běžným náhradám je jeho součástí integrovaná dlaha. „Přišroubuje se a tím se stabilita náhrady podstatně zvýší,“ dodal Lumír Hrabálek. K pevnému spojení obratlů neboli fúzi pak dojde srůstem kostní hmoty, vložené do vnitřního prostoru implantátu, která jím následně proroste a spojí se s kostní tkání páteře.

Operace náhrady na jedné ploténce trvá přibližně hodinu a čtvrt. Chirurgický zákrok pomáhá především pacientům s diagnózou diskopatie - onemocněním meziobratlových plotének, které s přibývajícím věkem degenerují a následkem toho dochází k nestabilitě páteře. Nemocní ji pociťují zejména jako intenzivní bolest zad, která někdy vystřeluje až do dolních končetin. „Nejde o výhřez ploténky, ale o její stárnutí, které začíná už kolem dvacátého roku života. Řada lidí žádné problémy nepociťuje, ale u někoho se degenerace meziobratlových plotének může stát zdrojem nesnesitelné bolesti,“ vysvětlil Lumír Hrabálek.

Právě odeznění bolesti je první důležitá změna, kterou pacient pociťuje hned po operačním výkonu. „Efekt je okamžitý. Úleva od bolesti je s novým implantátem ještě výraznější. Definitivní přihojení je navíc spolehlivější než dosud. Implantát dobře plní svou roli i při stabilizaci páteře. Spolu s novým implantátem jsem navrhl rovněž úpravu nástrojů, takže i jeho operační zavedení je zároveň jednodušší a šetrnější,“ uvedl primář. Podle jeho slov olomoučtí neurochirurgové využívají unikátní implantát od září loňského roku. „Žádný problém jsme nezaznamenali. Druhý den po výkonu mohou pacienti vstát z lůžka a chodit, třetí nebo čtvrtý den po operaci odcházejí domů a po třech měsících a nutné rehabilitaci se mohou vrátit do plnohodnotného života,“ doplnil Lumír Hrabálek s tím, že nový implantát budou olomoučtí neurochirurgové využívat i při některých operacích po poranění plotének bederní a hrudní páteře, ročně tak může pomoci několika desítkám pacientů.