V nemocnici mohou volit pacienti s voličským průkazem nebo s trvalým pobytem ve stejném okrsku

25. září 2020

V pátek 2. října a v sobotu 3. října se uskuteční Volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje 2020. Volit mohou i pacienti Fakultní nemocnice Olomouc. Je však třeba informovat personál oddělení, kde jsou hospitalizovaní. Právoplatně vhodit svůj hlas do přenosné volební urny mohou tak, že se prokážou voličským průkazem. Standardně mohou také volit pacienti s trvalým bydlištěm ve volebním okrsku 34, tedy v ulicích v okolí nemocničního areálu. 

Ilustrační foto

 1. Voličský průkaz

Pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje, týká se pouze občanů s trvalým pobytem na území Olomouckého kraje. Pacienti, kteří mají zájem volit, si mohou již nyní požádat o vydání voličského průkazu v místě trvalého pobytu a to do 30. 9. 2020 do 16:00 osobně nebo podáním doručeným nejpozději do 25. 9. 2020 do 14:00 na příslušný úřad. 

 1. Pacienti s trvalým pobytem ve stejném okrsku

Týká se ulic:

 • Antonína Morese
 • Balcárkova
 • Františka Šantavého
 • P. Pavlova L 7-129, S 6-22, S 78-126
 • Kšírova
 • Nad Lánem
 • Puškinova
 • Samota
 • Thomayerova
 • Valašská
 • Vojanova
 • Za nemocnicí
 • Zirmova

Volby do do Zastupitelstva Olomouckého kraje 2020 se budou konat v pátek 2. října od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 3. října od 08:00 do 14:00 hodin. Pacienty, kteří se rozhodli volit, navštíví členové okrskové komise s přenosnou volební schránkou přímo u lůžka, a to během pátku i soboty. Voliči, který je v nemocnici – nemá voličský průkaz anebo nemá trvalý pobyt v okrsku č. 34, nemůže okrsková volební komise umožnit hlasování.