V Olomouci se sešli specialisté na gynekologickou endoskopii

25. října 2021

Více než dvě sta odborníků z celé České republiky i ze zahraničí se ve dnech 14. a 15 října zúčastnilo XXIX. ročníku konference Sekce gynekologické endoskopie České gynekologické a porodnické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Prestižní setkání pořádala již po osmé Porodnicko-gynekologická klinika Fakultní nemocnice Olomouc.

Konferenci zahájil hysteroskopický workshop vedený prof. MUDr. Davidem Kuželem, CSc. z gynekologicko - porodnické kliniky u sv. Apolináře. Workshop se těšil velkému zájmu účastníků a jeho kapacita byla zcela naplněna. Hlavním bodem pátečního programu pak byl přímý přenos laparoskopické operace endometriózy s resekcí rekta z operační jednotky pro pokročilou gynekologickou endoskopii v italském Avellinu. Výkon vedl světově uznávaný specialista na endometriózu prof. Mario Malzoni.

Na konferenci byla hojně zastoupena i pořádající Fakultní nemocnice Olomouc, jejíž lékaři a instrumentářky vystoupili s osmi příspěvky. Ohlasy na olomoucké pořadatelství odborného setkání byly natolik pozitivní, že se na Hané uskuteční v příštím roce i jeho jubilejní třicátý ročník.