Výstava fotografií Jindřicha Štreita Na urgent! je k vidění v Šantovce. Představuje náročnou práci týmu zdravotníků Fakultní nemocnice Olomouc

28. května 2019

Slavnostní vernisáží za účasti několika desítek hostů byla v pondělí 27. května v olomoucké obchodní galerii Šantovka zahájena výstava snímků světoznámého fotografa Jindřicha Štreita nazvaná Na urgent! Stalo se tak při příležitosti Mezinárodního dne urgentní medicíny (Emergency Medicine Day). Výstava, která mapuje každodenní zodpovědnou práci týmu Oddělení urgentního příjmu Fakultní nemocnice Olomouc, bude v Šantovce k vidění do 13. června, poté ji čekají další zastávky nejen přímo v Olomouci.

Úvodního slova se ujal zástupce ředitele FN Olomouc Ing. Tomáš Uvízl: „Projekt má dva základní cíle. Prostřednictvím fotografií nechat diváky nahlédnout do míst, kam se běžně nedostanou, a prezentovat, jak je urgentní medicína náročná disciplína. Na základě těchto fotografií pak můžeme případně zahájit s veřejností debatu o tom, jakým směrem by se měla péče na odděleních urgentního příjmu vyvíjet. Druhý cíl, který souvisí i s Emergency Medicine Day, je poděkovat touto formou všem lidem Oddělení urgentního příjmu za jejich stresující práci, která se leckdy podepisuje na jejich vlastním zdraví,“ řekl Ing. Uvízl.

Primář Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc MUDr. Vladislav Kutěj především oceňuje, že třicítka vybraných fotografií profesora Štreita ukazuje urgent takový, jaký opravdu je. „V poslední době se zdá, že díky různým populárním televizním seriálům všichni vědí, co to je urgent, jak to na Oddělení urgentního příjmu chodí a co by se mělo dělat. Jenže zatímco v seriálech se v první řadě řeší, kdo s kým a proč a samotná práce je k tomu jen kulisou, realita je naprosto odlišná. Abychom ukázali, jaká je realita naší každodenní praxe, požádali jsme o spolupráci pana profesora Štreita, jemuž za výsledek patří velké poděkování,“ ocenil autora primář Kutěj.

A samotný fotograf mu vzápětí poklonu vrátil: „Jsem velmi vděčný za příležitost poznat, jak urgent funguje. A musím přiznat, že jsem ještě nepoznal tak skvěle fungující tým. I v těch nejvypjatějších situacích, kdy jde o vteřiny, každý ví, co má dělat a jak se zapojit do společného úsilí o záchranu lidského života,“ dodal profesor Jindřich Štreit.

Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc se denně věnuje dvěma stům pacientů. Škála poskytované péče sahá od neakutních onemocnění a zranění až po primární ošetření a zajištění životních funkcí u bezprostředního ohrožení života nebo organizaci a poskytování péče při hromadném výskytu zraněných či zasažených, a to v rámci mimořádné události.