Výstava zaměstnance FN Olomouc Zdenka Kubíčka pomůže Dětskému klíči Šumperk

8. března 2022

Zaměstnanec FN Olomouc Mgr. Zdenek Kubíček pořádá v Galerii mladých ve Vlastivědném muzeu v Šumperku autorskou výstavu Mandala - cesta k sobě. Výstava, která potrvá od 8. 3. do 1. 5.2022, bude propojena s charitativní akcí ve prospěch organizace Dětský klíč Šumperk, jež poskytuje péči klientům s poruchou autistického spektra a jejich blízkým.

Mandaly jsou magické kruhové obrazce, které v indické náboženské tradici symbolizují vesmír a využívají se při meditaci. Do západní kultury se dostaly prostřednictvím psychoanalýzy C. G. Junga a své využití našly zejména v arteterapii. Kreslení mandal je určeno pro ty, kteří chtějí lépe poznat a pochopit sami sebe, podívat se na svoji osobní strukturu, vyjádřit to, co je verbálním způsobem těžko formulovatelné, obtížně sdělitelné a mnohdy mimo dosah vědomého uchopení. Každý z nás má schopnost vyjádřit se malováním, výtvarné schopnosti ani vzdělání nejsou pro tuto tvorbu podstatné.

Zdenek Kubíček je profesí klinický psycholog a psychoterapeut. Jeho záliba v malování ho provázela už od dětství a svou cestu k námětu mandaly si našel v průběhu let. Tato forma tvořivosti mu pomáhá směřovat k vnitřní harmonii, představuje pro něj způsob sebevyjádření, relaxace, sebereflexe a psychohygieny.

Po celou dobu výstavy bude probíhat dražba dvou kreseb pro Dětský klíč Šumperk, jehož tým pracuje s autistickými klienty.