Výstavba nových komunikací u parkoviště P1 v areálu FN Olomouc

2. srpna 2022

V návaznosti na stavební akci Přeložky inženýrských sítí jsou v části areálu Fakultní nemocnice Olomouc přiléhající k centrálnímu parkovišti P1 realizovány také nové asfaltové komunikace včetně chodníků s veřejným osvětlením. Práce již započaly a jsou koordinovány tak, aby vždy bylo možné zaparkovat na parkoviště P1 - komunikace budou vždy částečně průjezdné s omezením. Dle postupu prací bude aktuálně upravováno dopravní značení a navigace. Stavební práce budou hotové do poloviny září.

Za komplikace se omlouváme a děkujeme za pochopení.