Department of Allergology and Clinical Immunology

Oddělení alergologie a klinické imunologie

Výuka

Na oddělení alergologie a klinické imunologie probíhá výuka studentů lékařské fakulty UP Olomouc v těchto směrech:

  • všeobecný směr studia
  • stomatologický směr studia
  • bakalářské studium
  • všeobecný směr studia pro studenty ze zahraničí (výuka je vedena v anglickém jazyce)

Studenti v průběhu výuky:

  • Získají znalosti teoretických základů alergologie a klinické imunologie, fyziologických imunitních mechanismů, patofyziologických imunologických procesů, a tím možnost porozumět patogenezi onemocnění s alergickou či imunologickou složkou.
  • Poznají základy a principy imunologických laboratorních vyšetření a alergologických vyšetřovacích metod.
  • Získají praktické znalosti vyšetření a základů diagnostiky v alergologii.
  • Získají návod, jak alespoň v hlavních bodech interpretovat výsledky imunologických a alergologických vyšetření.
  • Jsou seznámeni se současnými terapeutickými postupy v alergologii a klinické imunologii a s terapeutickými možnostmi v budoucnosti.

Where to find us - Department of Allergology and Clinical Immunology