Historie

Zemské ústavy - předchůdce fakultní nemocnice

V roce 1892 udělil císař František Josef I. a také Zemský sněm v Brně souhlas s výstavbou někdejších Zemských ústavů v Olomouci na Tabulovém vrchu, kde o dva roky později začal vyrůstat předchůdce dnešní Fakultní nemocnice Olomouc. Nová nemocnice byla předána ředitelství do užívání 19. srpna 1896. V září téhož roku byli do nových prostor přemístěni pacienti z nemocnice, která byla už od roku 1787 umístěna v prostorách zrušeného kláštera minoritů v Křížkovského ulici v Olomouci. Nové zemské ústavy měly 212 lůžek, později byl počet zvýšen na 268. V nové nemocnici byla zřízena interna, oddělení chirurgie, oční oddělení, infekce, lékárna, sklad materiálu, byty lékařů, dům úředníků a domov řádových sester. Dále se v areálu nacházela kuchyně, prádelna, strojovna s kotelnou a stáj. V roce 1899 se otevírala nová porodnice, v roce 1904 oční pavilon, v roce 1906 prosektura, o další dva roky později dermatovenerologie, laboratoře a druhý operační sál chirurgie. ORL bylo v budově oční kliniky zřízeno v roce 1925, po dalších pěti letech se otevřelo také dětské oddělení.

Fakultní nemocnice po roce 1950

Další etapa výstavby nemocnice začala v roce 1950 vybudováním samostatné stomatologické kliniky. V dalším roce bylo otevřeno alergologické oddělení při II. interní klinice a v roce 1953 nová hospodářská budova. V šedesátých letech byly uvedeny do provozu tato oddělení a kliniky: v roce 1961 oddělení soudního lékařství, v roce 1964 urologická klinika, v letech 1956-1960 adaptovaná gynekologicko-porodnická klinika, v r. 1959 samostatná neurochirurgie, v r. 1961 nemocniční lékárna. Mimo areál FNOL byla v r. 1962 zřízena II. chirurgická klinika v Olomouci - Řepčíně. Dále byla v r. 1964 přestavěna III. interní klinika, v r. 1965 zprovozněno oddělení nukleární medicíny a nové ústřední biochemické laboratoře. V r. 1968 byla dokončena přestavba I. a II. interní kliniky a také rozšířeno transfuzní oddělení. V r. 1976 byla dokončena výstavba nové budovy dětské kliniky a přístavba operačních sálů I. chirurgie, urologie a prostor pro ARO. V r. 1977 byla otevřena III. stomatologická klinika, v r. 1979 onkologická klinika. V roce 1980 proběhla rekonstrukce I. a II. stomatologické kliniky v objektu v Palackého ulici. V roce 1981 byla zprovozněna nová kožní klinika, v r. 1982 alergologické oddělení a krevní banka. Od roku 1984 byla prováděna rekonstrukce ortopedické kliniky, o rok později byla dokončena LDN. Od roku 1970 šlo vesměs o investiční akce a práce prováděné v akci "Z" při pravidelných sobotních brigádách, kterých se účastnili všichni zaměstnanci FNOL.

Modernizace a dostavba po roce 1989

Po roce 1989 se začalo jednat o akci "Modernizace a dostavba Fakultní nemocnice v Olomouci". Projekt schválila vláda ČSFR a v roce 1992 se přistoupilo k přestavbě centra fakultní nemocnice. Šlo o výstavbu centrálního objektu operačních oborů - takzvaného chirurgického monobloku se čtrnácti novými chirurgickými sály s nejmodernějším technologickým vybavením. Jednotlivé nové provozy byly ihned po dokončení předávány postupně do užívání. Akce byla dokončena v roce 2004. Koncem roku 2008 schválilo Ministerstvo zdravotnictví ČR síť onkologických a traumatologických center. FNOL se tak stala jedním ze třinácti komplexních onkologických center, jedním ze sedmi hematoonkologických center a také jedním z jedenácti traumatologických center v zemi. V roce 2009 proběhla komplexní rekonstrukce kliniky psychiatrie.

Současnost a budoucnost

Fakultní nemocnice Olomouc je největším zdravotnickým zařízením v Olomouckém kraji a šestou největší nemocnicí v České republice. Patří do sítě devíti fakultních nemocnic přímo řízených Ministerstvem zdravotnictví ČR. V nemocničním komplexu je soustředěno 52 zdravotnických pracovišť. Lůžkový fond v současnosti čítá 1158 lůžek. S celkovým počtem více než čtyři tisíce zaměstnanců patří FN Olomouc k největším zaměstnavatelům v regionu.

Vedení nemocnice pokračuje v postupné modernizaci, a to jak z hlediska stavebního, tak i z pohledu přístrojového vybavení. Z celé řady nejmodernějších technologií, které mají olomoučtí specialisté k dispozici, je třeba zmínit alespoň robotický systém da Vinci, s nímž lékaři z urologické, porodnicko-gynekologické a chirurgické kliniky pracují od roku 2009. V letošním roce nemocnice pořídila nejnovější verzi chirurgického robota.

Rozvojem prochází nemocnice i z hlediska stavebního. V roce 2010 byla otevřena nová budova špičkového diagnostického pracoviště PET/CT (pozitronová emisní tomografie / počítačová tomografie), která získala ocenění stavba roku v Olomouckém kraji. Stejným titulem byla v roce 2015 oceněna také nová lékárna, která představuje jeden z nejmodernějších lékárenských komplexů v České republice. O dva roky později byla dokončena stavba potrubní pošty, unikátního komunikačního systému, který propojuje jednotlivá pracoviště a měří 13,5 km. Potrubní pošta je obsluhována pomocí cca 100 stanic na jednotlivých klinikách a je průběžně rozšiřována. Od začátku září 2018 slouží veřejnosti nová budova II. interní kliniky a geriatrie, která je největší stavební akcí v areálu nemocnice za posledních deset let. Nová budova s pěti nadzemními a jedním podzemním podlažím jako jediný nemocniční objekt v České republice splňuje standardy pasivní budovy.

Zcela zásadní význam pro budoucnost FN Olomouc má realizace strategického projektu rekonstrukce historické budovy Franze Josefa. Přestavba objektu by umožnila nemocnici soustředit chirurgické obory pod jednu střechu a vybudovat moderní porodnici s gynekologií a novorozeneckým oddělením. V opravené budově propojené s chirurgickým monoblokem najdou společné sídlo traumatologie, porodnice s gynekologií a novorozeneckým oddělením, ortopedie, neurochirurgie a neurologie. Projektová dokumentace, která vznikla v Atelieru R, je připravená již od roku 2009 a vedení nemocnice proto postupně vystěhovalo všechny kliniky a oddělení. Úpravy Franze Josefa patří stále mezi strategické projekty české vlády.

Jak se vyvíjel areál FN Olomouc? Prohlédněte si srovnání historických map ZDE

Za poklady děkujeme: skyGIS