Implementace nejnovějších metod eHealth do výuky lékařských oborů

1.1.2012

reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0146

Tento projekt by měl být komplementární k projektu FNOL Partnerství a spolupráce v oblasti eHealth (tj. obdobné odborné cíle - navzájem se doplňující, ale nepřekrývající). Cílem projektu je inovace výuky v konkrétních oblastech resp. předmětech UPOL (zejména praktická výuka). Zastřešující téma celé realizace jsou metody eHealth a jejich aplikace do běžné výuky. Ke správné implementaci nejnovějších poznatků a postupů eHealth budou zapojeni do inovace výuky experti z praxe z ČR i ze zahraničí. Jednotlivými dílčími cíli je získat během zahraničních stáží aktuální odpovídající poznatky a zkušenosti o využití a výuce postupů eHealth, aktivně zapojit do inovace výuky české i zahraniční odborníky, vyškolit akademické pracovníky na práci s technickým zařízením nezbytným pro aplikaci postupů eHealth, inovovat výuku předmětů směrem k využívání eHealth (teorie i praktické využití), implementace metod eHealth a jejich výuka, realizovat pilotní výuku inovovaných předmětů a zpětná vazba z výuky, rozšířit výsledky projektu na široký okruh studentů i vyučujících a na základě studie využitelnosti jednotlivých metod stanovit okruh perspektivních metod, které jsou pro pacienta bezpečné, finančně realizovatelné a v praxi využitelné (tudíž by se měly na VŠ vyučovat).

Informace o realizaci projektu: