Interaktivní kardiologie - moderní výukové metody

1.1.2012

(reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0148)

Cílem projektu je vytvoření interaktivní elektronické učebnice kardiologie a následná inovace výuky vybraných předmětů, které jsou vyučovány na půdě UPOL. Tematicky se celý projekt bude zabývat především oblastí kardiologie a inovace výuky se projeví ve všech souvisejících předmětech. Inovace bude dosaženo prostřednictvím vytvoření dosud v oblasti kardiologie neexistujícího formátu výukové pomůcky s množstvím videosekvencí z praxe, testů, výkladových částí, ilustrací, funkcemi sociální sítě pro vytvoření komunity atd. Nová výuková platforma bude také semestr pilotně zkoušena a dle zpětných vazeb účastníků finálně implementována do výuky. Její koncept umožní neustálé aktualizování. Do inovace výuky se zapojí odborníci z lékařské praxe hl. z oblasti kardiologie z celé ČR i ze zahraničí. Konečný výstup bude vytvořen i v anglické verzi. Cílovou skupinou projektu jsou primárně studenti lékařských oborů (pre- i postgraduální úroveň) a akademičtí pracovníci.

Informace o realizaci projektu: