Centrum pro cévní přístup k dialýze

Centrum pro cévní přístup k dialýze

Členění

Ambulantní péče:

Cestou poradny bude nemocný zhodnocen z hlediska cévního přístupu k dialýze, došetřen a bude zvážena potřeba a typ pomocných vyšetření. Pomocné vyšetření ( flebografie, ultrasonografie) jsou prováděny ve spolupráci s Radiologickou klinikou.  Poradna bude dále monitorovat založené spojky a zajišťovat kvalitní primární asistovanou funkci přístupu.

Lůžková péče:

Zajišťuje II. chirurgická klinika

Kde nás najdete - Centrum pro cévní přístup k dialýze