Centrum pro cévní přístup k dialýze

Centrum pro cévní přístup k dialýze

Úvod

 

Program náhrady funkce ledvin má 3. základní modality: hemodialýzu (HD), peritoneální dialýzu a transplantaci ledviny. Volba jednotlivých programů je v rukou především dialyzačních center.

Cílem centra pro cévní přístup k dialýze je komplexní přístup k nemocným s chronickým renálním selháním. Před založením cévního přístupu k hemodialýze bude nemocný ve FNOL došetřen a bude mu nabídnuta nejvhodnější forma přístupu, ev. i jiná léčba (transplantace, peritoneální dialýza).

Správně založená arteriovenózní spojka nebo graft k hemodialýze je spojena s nižším počtem komplikací. Ty jsou dnes častým výkonem v chirurgii cévního přístupu, jsou materiálně i technicky náročné a nemocnými jsou špatně snášeny. Cílem je také snížit počet zavedených dialyzačních kanyl a permanentních žilních katétrů, které jsou spojeny s nejvyšším výskytem infekčních a trombotických komplikací.

Na činnosti centra, zejména na indikaci k založení cévního přístupu, jeho monitoraci a kontrole celkového stavu nemocných se podílejí: II. chirurgická klinika, III. interní klinika (nefrologie) a Radiologická klinika.

Uvedená pracoviště zajišťují péči i o tzv. nespádové nemocné.

Kde nás najdete - Centrum pro cévní přístup k dialýze