Klinika psychiatrie

Klinika psychiatrie

Úvod

AKTUÁLNÍ INFORMACE 

 • Aktuálně probíhají na zahradě za budovou psychiatrie rozsáhlé stavební práce – je zakázán vstup na staveniště.
 • Za případné přechodné zvýšení hlučnosti, nebo omezení komfortu se omlouváme.
 • Před přijetím k hospitalizaci požadujeme prohlášení o bezinfekčnosti, které pacient vyplní na našem pracovišti.

Ambulance / akutní ambulance :

Ambulance pro léčbu návykových nemocí :

Hospitalizace:

 • oddělení 32A (akutní) - neodkladné hospitalizace indikuje lékař naší Kliniky (viz. ambulance, akutní ambulance), telefonický kontakt na oddělení je 588 443 509. Plánované hospitalizace lze objednat na tel. 588 442 276, případně 588 443 509.
 • oddělení 32B (doléčovací) - plánované hospitalizace lze objednat na tel. 588 443 505, případně 588 443 511, kapacita oddělení je přechodně omezena na 15 lůžek.
 • oddělení 32C (psychoterapeutické) -  termíny možných hospitalizací a další informace naleznete ZDE.

Návštěvy:

S ohledem na specifické potřeby klientů Kliniky psychiatrie a stávající epidemiologickou situaci, upravujeme s platností od 23.12.2020 možnost návštěv následovně:

 • Návštěvy pacientů na jednotlivých odděleních nejsou umožněny.
 • Po předchozí telefonické domluvě (kontakty viz. níže) lze s ohledem na provozní možnosti návštěvu realizovat v nově revitalizované zahradě za Klinikou psychiatrie, případně mimo pracoviště psychiatrie.

denně (Po-Ne) v době od 14.00 do 16.30 hod.

 • Oddělení 32A – 588 44 3509
 • Oddělení 32B – 588 44 3511
 • Ke každému pacientovi je povolena návštěva maximálně dvou osob ze stejné domácnosti
 • Návštěvy jsou povinny se chovat v souladu s platnými epidemiologickými pravidly a striktně se řídit instrukcemi zdravotníků.

Děkujeme za pochopení a vzájemnou ohleduplnost.

Psychoterapie ambulantní: bližší informace ZDE.

Kde nás najdete - Klinika psychiatrie

Ambulance, lůžka
Ambulance AT
Dětská ambulance
Orientrační plán areálu FNOL