Klinika psychiatrie

Klinika psychiatrie

Úvod

Centrum krizové péče / pohotovost:

Pohotovostní služby (po 15. hodině) jsou zpoplatněny částkou 90,- Kč.

Ambulance pro léčbu návykových nemocí :

Hospitalizace:

 • oddělení 32A (akutní) - neodkladné hospitalizace indikuje lékař naší Kliniky (viz. ambulance, akutní ambulance), telefonický kontakt na oddělení je 588 443 509. Plánované hospitalizace lze objednat na tel. 588 442 276, případně 588 443 509.
 • oddělení 32B (doléčovací) - plánované hospitalizace lze objednat (objednává ambulantní lékař) na tel. 588 443 505, případně 588 443 511, kapacita oddělení je 24 lůžek; informace poskytuje lékař osobám uvedeným v informovaném souhlasu pacienta ve všedních dnech v čase od 13.30 do 15 hodin, kdy je po předchozí domluvě možná také osobní schůzka.
 • oddělení 32C (psychoterapeutické) -  termíny možných hospitalizací a další informace naleznete ZDE.

Návštěvy:

S ohledem na specifické potřeby klientů Kliniky psychiatrie a stávající epidemiologickou situaci, upravujeme s platností od 1. 8. 2022 možnost návštěv následovně:

 • Návštěvy pacientů na odděleních 32A a 32B jsou umožněny v návštěvní hodiny.
  Návštěvní hodiny od 1. 8. 2022:
  Všední dny pondělí – pátek | 14.00 – 16.30 hod.
  Víkend sobota – neděle / svátek | 10.00 – 11.00 hod., 14.00 – 16.30 hod.
 • Oddělení 32A - 588 44 3509
 • Oddělení 32B - 588 44 3511

Ke každému pacientovi je z důvodu prostorových omezení povolena návštěva maximálně dvou osob, pokud lékař neurčí jinak.

Návštěvy jsou povinny se chovat v souladu Vnitřním řádem Kliniky psychiatrie a řídit instrukcemi zdravotníků.

Děkujeme za pochopení a vzájemnou ohleduplnost.

Psychoterapie ambulantní: bližší informace ZDE.

Kde nás najdete - Klinika psychiatrie

Ambulance, lůžka
Ambulance AT
Dětská ambulance
Orientrační plán areálu FNOL
Klinika psychiatrie

Budova U
Telefon 588 442 506