Klinika psychiatrie

Klinika psychiatrie

Úvod

AKTUÁLNÍ INFORMACE 

 • V termínu od 13.7.2020 do 31.8.2020 bude probíhat plánovaná rekonstrukce budovy psychiatrie.
 • Následně bude pokračovat revitalizace přilehlé zahrady.
 • Za případné přechodné zvýšení hlučnosti, nebo omezení komfortu se omlouváme.
 • Uzavřená oddělení 32A a 32B budou po dobu rekonstrukce poskytovat většinu běžné psychiatrické péče. Před přijetím k hospitalizaci požadujeme prohlášení o bezinfekčnosti, které pacient vyplní na našem pracovišti.

Ambulance / akutní ambulance :

Ambulance pro léčbu návykových nemocí :

Hospitalizace:

 • oddělení 32A (akutní) - pouze akutní stavy, indikuje lékař (viz. ambulance, akutní ambulance), kontakt na oddělení 32A – 588 443 509. Plánované hospitalizace lze objednat na tel. 588 442 276, případně 588 443 509
 • oddělení 32B (doléčovací) - plánované hospitalizace lze objednat na tel. 588 442 276, případně 588 443 509. Od 4.5.2020 se lze objednat na tel. 588 443 505, případně 588 443 511.
 • oddělení 32C (psychoterapeutické) - je uzavřeno, s ohledem na plánovanou rekonstrukci budovy psychiatrie a revitalizaci zahrady předpokládáme obnovení provozu oddělení od září 2020. Aktuální informace a termíny hospitalizací naleznete ZDE.

Návštěvy:

S ohledem na specifické potřeby klientů Kliniky psychiatrie, provozní potřeby pracoviště a stávající epidemiologickou situaci, upravujeme s platností od 28.5.2020 možnost návštěv následovně:

 • Návštěvy pacientů jsou na odděleních umožněny po předchozí telefonické domluvě,
  denně (Po-Ne): 14.00 - 14.45 a 15.00 – 15.45
 • Oddělení 32A – 588 44 3509
 • Oddělení 32B – 588 44 3511
 • Ke každému pacientovi je povolena na návštěvu pouze jedna osoba.
 • Na jednom oddělení mohou být v jeden čas maximálně 4 návštěvy.
 • Návštěvy pobíhají v jídelnách jednotlivých oddělení, pokud personál neurčí jinak.
 • Pacienti, kteří mají povoleny vycházky mimo oddělení, se s návštěvami setkávají mimo kliniku.
 • Před vstupem na oddělení se měří teplota a probíhá desinfekce rukou.

Děkujeme za pochopení a vzájemnou ohleduplnost.

Psychoterapie ambulantní: bližší informace ZDE.

Kde nás najdete - Klinika psychiatrie

Ambulance, lůžka
Ambulance AT
Dětská ambulance
Orientrační plán areálu FNOL