Klinika psychiatrie

Klinika psychiatrie

Úvod

Klinika psychiatrie poskytuje péči v následujících oblastech:

  • Komplexní psychiatrické vyšetření a léčbu
  • Komplexní psychologické vyšetření a léčbu
  • Vyšetření a léčbu dětským psychologem
  • Vyšetření a léčbu specialistou na návykové nemoci
  • Ambulantní a lůžkovou péči při akutních a chronických psychických poruchách
  • Psychoterapii dynamickou a kognitivně behaviorální

Kde nás najdete - Klinika psychiatrie