Klinika psychiatrie

Klinika psychiatrie

Vzdělávání

Kurzy psychiatrie

 • 21. 09. 2022 | Návykové látky (on-line seminář MUDr. Hajda)
 • 05. 10. 2022 | Návykové látky (seminář MUDr. Šmoldasová, MUDr. Miklovičová)
 • 09. 11. 2022 | Návykové látky (on-line seminář MUDr. Hajda )
 • 07. 12. 2022 | Návykové látky (on-line seminář MUDr. Hajda)
 • 19. 9. - 23. 9.2022 – PODPURNÉ PSYCHOTERAPIE kurz psychoterapeutického minima (seminář prof. Praško, primář MUDr. Grambal; PhDr. Kasalová, Doc. Stárková)

Odborná garance:

Kliniky psychiatrie FN Olomouc a LF UP Olomouc
Prof. MUDr. Klára Látalová, Ph.D
Prof. MUDr. Ján Pavlov Praško, CSc.

Klinické semináře Kliniky psychiatrie FNOL a LF UP Olomouc

akademický rok 2022/2023

Semináře se konají vždy od 14 hodin každý třetí čtvrtek v měsíci na Klinice psychiatrie, IV. podlaží, stážovna (učebna vlevo).

Účast na semináři je ohodnocena 2 kredity ČLK

 • 22 září 2022 | Téma: Terapeutické monitorování hladin psychofarmak
  Zvaný řečník: MUDr. David Bayer, Psychiatrická klinika Hradec Králové
  1)Teoretické principy TMH  (30 min)
  2) Aplikace a vlastní zkušenosti z PK FN HK (30 min)
  3) Diskuze 10 min
 • 20. říjen 2022 | Téma: Kazuistický seminář 
  Kazuistika oddělení- zajišťuje odd. 32 A (MUDr. Jonáš Boček) (20 minut)
  Kazuistika oddělení 32B (MUDr. Vlastimil Nesnídal)  (20 minut)
  Kazuistika odd. 32C (MUDr. Lucie Bundárová) (20 minut) 
 • 17. listopad 2022 je státní svátek
  Nahrazen je Konferencí ambulantních psychiatrů, která proběhne ve dnech 24. a 25. listopadu 2022,
  Moc v psychiatrii – odborný garant prof. MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc.
  Smrt a psychiatrie – odborná garantka prof. MUDr. Klára Látalová, Ph.D.
  Workshop: ukázky terapie OCD – odborný garant prof. MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc. 
 • 15. prosinec (změna! jedná se o druhý čtvrtek v měsíci) | Téma: Co zaznělo na vědecké schůzi PS ČLS JEP
  1) Přehled výzkumné činnosti na PK FNOL: doc. MUDr. Dana Končelíková, Ph.D. (10 minut)
  2) Naše zkušenosti s telemedicínou: MUDr. Jakub Vaněk (20 minut)
  3) Koncepce práce na psychoterapeutickém oddělení: MUDr. Kryštof Kantor (20 minut)
  4) Diskuze prof. MUDr. Klára Látalová, Ph.D. (5 minut) 
 • Leden: proběhne konference  ČNPS v Mariánských Lázních 
 • 16. únor 2022 | Téma: Emotivita
  MUDr. Bělohradová: Poruchy emotivity u psychóz (20 minut)
  MUDr. Vrbová: Úzkostné poruchy u psychóz  (20 minut)
  PhDr. Kasalová: Možnosti psychologických intervencí u deprese (20 minut) 
 • 16. březen 2022 | Téma: Vybraná témata
  Mgr. Jana Vavříková.: Slovo má adiktolog (20 minut)
  MUDr. Jozef Višňovský: Je něco PK překvapilo? (20 minut)
  Mgr. Šmejkalová: Psycholog po atestační zkoušce referuje (20 minut) 
 • 20. duben 2022 | Téma: Postgraduální studenti prezentují své výsledky
  MUDr. Kryštof Kantor (10 minut)
  MUDr. Vlastimil Nesnídal (10 minut)
  MUDr. Jakub Vaněk (10 minut)
  MUDr. Lucie Bundárová (10 minut)
  PhDr. Kasalová (10 minut) 
 • 18. květen 2023 | Téma: Mladí a neklidní
  Moderuje: doc. MUDr. Dana Končelíková, Ph.D
  MUDr. Bahúlová (vybrané téma) (20 minut)
  MUDr. Sosýnová (vybrané téma) (20 minut)
  MUDr. Procházková (vybrané téma) (20 minut) 
 • Červen: proběhne konference Biologické psychiatrie v Luhačovicích 

Odborná garance:

Klinika psychiatrie FN Olomouc a LF UP Olomouc
Prof. MUDr. Klára Látalová, Ph.D
Prof. MUDr. Ján Pavlov Praško, CSc.
MUDr. Aleš Grambal, Ph.D

 

Kde nás najdete - Klinika psychiatrie

Ambulance, lůžka
Ambulance AT
Dětská ambulance
Orientrační plán areálu FNOL
Klinika psychiatrie

Budova U
Telefon 588 443 519