Klinika psychiatrie

Klinika psychiatrie

Vzdělávání

Kurzy psychiatrie

 • 01. 2022 | Návykové látky (seminář MUDr. Hajda) on-line
 • 02. 2022 | Návykové látky (seminář MUDr. Hajda) on-line
 • 03. 2022 | Návykové látky (seminář MUDr. Hajda) on-line
 • 04. 2022 | Návykové látky (seminář MUDr. Šmoldasová, MUDr. Miklovičová)
 • 05. 2022 | Návykové látky (seminář MUDr. Šmoldasová, MUDr. Miklovičová)
 • 06. 2022 | Návykové látky (seminář MUDr. Hajda)

 

 • 07.02. – 11. 02.2022 – PSYCHODYNAMICKÁ A HUMANISTICKY ORIENTOVANÁ  PSYCHOTERAPIE
  předatestační kurz psychoterapeutického minima
  (seminář prof. Praško, primář MUDr. Rektor, primář MUDr. Grambal, PhDr. Kasalová)
 • 19 04. - 22.04.2022 – ZÁKLADY KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE
  předatestační kurz psychoterapeutického minima
  (seminář prof. Praško, primář MUDr. Grambal, primář MUDr. Možný; doc. Stárková)

Odborná garance:

Kliniky psychiatrie FN Olomouc a LF UP Olomouc
Prof. MUDr. Klára Látalová, Ph.D
Prof. MUDr. Ján Pavlov Praško, CSc.

Klinické semináře Kliniky psychiatrie FNOL a LF UP Olomouc

akademický rok 2021/2022

Semináře se konají vždy od 14 hodin každý třetí čtvrtek v měsíci na Klinice psychiatrie, IV. podlaží, stážovna (učebna vlevo).

Účast na semináři je ohodnocena 2 kredity ČLK

 • 21.10.2021 | Téma: Léčba depotními antipsychotiky, vybrané téma
  MUDr Vrbová: Léčba depotními antipsychotiky na PK FNOL
  MUDr. Kilián: Vybrané téma sexuologa
  MUDr. Zmeková : Vybrané Gerontopsychiatrické téma
 • 18. 11.2021| Téma: Schizofrenie, deprese
  MUDr. Látalová: Farmakorezistentní deprese
  MUDr. Boček: Farmakorezistentní schizofrenie
 • 16. 12.2021 | Téma: Kazuistický seminář
  Oddělení A (MUDr. Sandoval)
  Oddělení B (doc. Končelíková)
  Oddělení C (prof. Praško)
 • 17.2.2022 | Téma: Emotivita
  MUDr. Minaříková: Poruchy emotivity u psychóz
  MUDr. Sedláčková: Agresivita a impulzivita
  PhDr. Ocisková: Možnosti psychologických intervencí u deprese
 • 17.3.2022| Téma: Vybraná témata
  Prof. Praško: toxoplazmóza a její vztah k psychopatologii
  MUDr. Višňovský: Je něco, co mě za půl roku na PK překvapilo?
  Mgr. Šmejkalová: Psycholog po atestační zkoušce referuje
 • 21.4.2022 | Téma: Postgraduální studenti prezentují své výsledky
  MUDr. Matějková
  MUDr. Nesnídal
  MUDr. Bundárová
 • 19.5.2022 | Téma: Dětská psychiatrie
  MUDr. Kantor: Zkušenosti ze stáže FN Motol I
  MUDr. Vaněk: Zkušenosti v ze stáže FN Motol II

Odborná garance:

Klinika psychiatrie FN Olomouc a LF UP Olomouc
Prof. MUDr. Klára Látalová, Ph.D
Prof. MUDr. Ján Pavlov Praško, CSc.
MUDr. Aleš Grambal, Ph.D

 

Kde nás najdete - Klinika psychiatrie

Ambulance, lůžka
Ambulance AT
Dětská ambulance
Orientrační plán areálu FNOL