Dětská klinika

Dětská klinika

Úvod

AKTUÁLNĚ K OBNOVOVÁNÍ BĚŽNÉHO PROVOZU

Vážení rodiče našich pacientů, pacienti.

Dětská klinika FN se v průběhu měsíce května vrátila k téměř obvyklému provozu ve svých ambulancích i v lůžkové části pracoviště.

Poskytujeme tedy akutní i plánovaná vyšetření, hospitalizujeme děti k operačním výkonům ve všech spolupracujících oborech.

Provoz je stále ovlivněn nutností vyhledávání pacientů se susp. COVID infekcí, povinností ochránit ty nejvíce rizikové pacienty ( hemato - onkologické, imunosuprimované) a jistou roli na mírných změnách provozu má i uzavření školských zařízení pro část dětí a z toho plynoucí personální nedostatek.

Každopádně dětská klinika aktuálně poskytuje péči o akutně i chronicky nemocné pacienty v obvyklém rozsahu. Objednávání pacientů funguje běžným zavedeným způsobem.

Prosíme všechny, aby při návštěvě zdravotnického zařízení dbali aktuálně vyhlášených hygienických a protiepidemických opatření.

Vedení Dětské kliniky

--------------------------------------

Dětská klinika poskytuje komplexní péči v těchto oborech:

 • všeobecná pediatrie,
 • LPS
 • ordinace praktického lékaře pro děti a dorost,
 • dětská intenzivní a resuscitační péče,
 • dětská alergologie a klinická imunologie,
 • dětská pneumologie, regionální centrum pro pacienty s cystickou fibrózou,
 • dětská endokrinologie a diabetologie, centrum léčby růstovým hormonem,
 • dětská neurologie,
 • dětská kardiologie,
 • dětská gastroenterologie, včetně centra endoskopických metod a nutriční ambulance a poradna pro poruchu lipidového metabolismu,
 • dětská nefrologie,
 • dětská hematologie a hemato-onkologie,
 • dědičné poruchy metabolismu a dětská hepatologie,
 • dětská chirurgie ve spolupráci s I. chirurgickou klinikou FNOL,
 • dětská urologie ve spolupráci s Urologickou klinikou FNOL,
 • dětská ORL ve spolupráci s ORL klinikou FNOL,
 • dětská revmatologie,
 • spolupráce se specialisty v oboru dětská psychologie a psychiatrie, fyzioterapie.

Kde nás najdete - Dětská klinika

Lůžková oddělení
Ambulance
Orientrační plán areálu FNOL