Dětská klinika

Dětská klinika

Úvod

AKTUÁLNĚ

Upozornění pro pacienty praktického lékaře pro děti a dorost

Vážení klienti, v pátek 22.10.2021 nebude ordinovat ambulance praktického lékaře pro děti a dorost
z důvodu čerpání řádné dovolené. Žádáme zdvořile, abyste vyhledali ošetření v zastupující všeobecné ambulanci dětské kliniky POUZE S AKUTNÍMI A NALÉHAVÝMI STAVY, případně využili ošetření na LPS, o víkendu. V pondělí 25.10.2021 budeme vašim dětem opět věnovat náležitou a vstřícnou péči, včetně administrativních úkonů a vystavení OČR.

Děkujeme za pochopení .

MUDr. Noemi Záleská

--------------------------------------

Dočasné přemístění dětské ORL poradny

Dětská ORL poradna bude do odvolání přesunuta z ambulance na Dětské klinice na ORL kliniku. Děti budou vyšetřovány vždy v pondělky od 8 do 14.30 hodin v prostorách všeobecné ambulance ORL kliniky (doposud na Dětské klinice v úterý).

--------------------------------------

Omezení návštěv

Vzhledem k epidemiologické situaci a snaze ochránit pacienty přistupuje dětská klinika FN k omezení návštěv na lůžkových odděleních Dětské kliniky. Děti mají trvale právo na hospitalizaci s doprovázející osobou. Pokud je dítě hospitalizováno s doprovodem, nebude na oddělení umožněn vstup další osobě. Pokud jsou děti hospitalizovány samy, pak umožňujeme návštěvu pouze 1 osoby k lůžku pacienta.

Děkujeme za pochopení

Vedení Dětské kliniky

--------------------------------------

Dětská klinika poskytuje komplexní péči v těchto oborech:

 • všeobecná pediatrie,
 • LPS
 • ordinace praktického lékaře pro děti a dorost,
 • dětská intenzivní a resuscitační péče,
 • dětská alergologie a klinická imunologie,
 • dětská pneumologie, regionální centrum pro pacienty s cystickou fibrózou,
 • dětská endokrinologie a diabetologie, centrum léčby růstovým hormonem,
 • dětská neurologie,
 • dětská kardiologie,
 • dětská gastroenterologie, včetně centra endoskopických metod a nutriční ambulance a poradna pro poruchu lipidového metabolismu,
 • dětská nefrologie,
 • dětská hematologie a hemato-onkologie,
 • dědičné poruchy metabolismu a dětská hepatologie,
 • dětská chirurgie ve spolupráci s I. chirurgickou klinikou FNOL,
 • dětská urologie ve spolupráci s Urologickou klinikou FNOL,
 • dětská ORL ve spolupráci s ORL klinikou FNOL,
 • dětská revmatologie,
 • spolupráce se specialisty v oboru dětská psychologie a psychiatrie, fyzioterapie.

Kde nás najdete - Dětská klinika

Lůžková oddělení
Ambulance
Orientrační plán areálu FNOL