ECMO centrum

ECMO centrum

Úvod

ECMO centrum ve FNOL funguje na podkladě multioborové spolupráce Kardiochirurgické kliniky, Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, I. interní kliniky – kardiologické a Oddělení urgentního příjmu. V rámci programu extrakorporální resuscitace (ECPR) pro refrakterní mimonemocniční zástavu oběhu centrum těsně spolupracuje se Zdravotnickou záchranou službou Olomouckého kraje.

Centrum je schopno vést mechanickou podporu při refrakterním selhání srdce, plic nebo jejich kombinace až u pěti nemocných najednou. Dominantně je využívána ECMO podpora, v posledním roce i axiální pumpa zavedené do levé srdeční komory (Impella) a to jak samostatně, tak v kombinaci s VA_ECMO (ECPELA).

Centrum aktivně spolupracuje s implantačními centry dlouhodobých srdečních podpor a s transplantačními centry srdce a plic v ČR, kam jsou vhodní kandidáti transferování na běžící ECMO podpoře.

Péče je poskytována v režimu 7/24 především pro nemocné z Olomouckého, Zlínského a částečně i Pardubického kraje.

V případě potřeby ECMO péče kontaktujte lékaře kardiochirurgie (tel. 585 852 913), při cílené potřebě VV_ECMO u kritického respiračního selhání vedoucího lékaře KARIM (tel. 585 852 710), avizování ECPR primárně směřovat na lékaře emergency OUP (tel. 585 855 858).

Kde nás najdete - ECMO centrum

Orientrační plán areálu FNOL
ECMO centrum

Budova D
Telefon 585 852 913

Navigovat