Klinika psychiatrie

Klinika psychiatrie

Úvod

AKTUÁLNÍ INFORMACE 

 • Aktuálně probíhají na zahradě za budovou psychiatrie rozsáhlé stavební práce – je zakázán vstup na staveniště.
 • Za případné přechodné zvýšení hlučnosti, nebo omezení komfortu se omlouváme.
 • Před přijetím k hospitalizaci požadujeme prohlášení o bezinfekčnosti, které pacient vyplní na našem pracovišti.

Ambulance / akutní ambulance :

Ambulance pro léčbu návykových nemocí :

Hospitalizace:

 • oddělení 32A (akutní) - neodkladné hospitalizace indikuje lékař naší Kliniky (viz. ambulance, akutní ambulance), telefonický kontakt na oddělení je 588 443 509. Plánované hospitalizace lze objednat na tel. 588 442 276, případně 588 443 509.
 • oddělení 32B (doléčovací) - plánované hospitalizace lze objednat na tel. 588 443 505, případně 588 443 511, kapacita oddělení je přechodně omezena na 15 lůžek.
 • oddělení 32C (psychoterapeutické) -  termíny možných hospitalizací a další informace naleznete ZDE.

Návštěvy:

S ohledem na specifické potřeby klientů Kliniky psychiatrie, provozní potřeby pracoviště a stávající epidemiologickou situaci, upravujeme s platností od 9.9.2020 možnost návštěv následovně:

 • Návštěvy pacientů jsou na odděleních umožněny po předchozí telefonické domluvě,
  denně (Po-Ne): 14.00 - 14.45 a 15.00 – 15.45
 • Oddělení 32A – 588 44 3509
 • Oddělení 32B – 588 44 3511
 • Oddělení 32C – nejsou povoleny návštěvy na oddělení
 • Ke každému pacientovi je povolena na návštěvu pouze jedna osoba.
 • Na jednom oddělení mohou být v jeden čas maximálně 4 návštěvy.
 • Návštěvy pobíhají v jídelnách jednotlivých oddělení, pokud personál neurčí jinak.
 • Pacienti, kteří mají povoleny vycházky mimo oddělení, se s návštěvami setkávají mimo kliniku.
 • Před vstupem na oddělení se návštěvě měří teplota a probíhá desinfekce rukou.

Děkujeme za pochopení a vzájemnou ohleduplnost.

Psychoterapie ambulantní: bližší informace ZDE.

Kde nás najdete - Klinika psychiatrie

Ambulance, lůžka
Ambulance AT
Dětská ambulance
Orientrační plán areálu FNOL