Neurochirurgická klinika

Neurochirurgická klinika

Pro pacienty

Pokyny k hospitalizaci.

S sebou si přineste:

  • interní a anesteziologické předoperační vyšetření (platnost vyšetření podle klasifikace ASA, platnost pediatrického vyšetření jeden týden)
  • průkaz pojištěnce, občanský průkaz, potvrzení o pracovní neschopnosti (pokud je již vystavené) a dostupnou zdravotnickou obrazovou  dokumentaci (RTG, CT, MR apod.)
  • seznam léků a léky předepsané lékařem specialistou (v originálním balení), které pravidelně užíváte, průkaz diabetika
  • věci osobní potřeby (osobní prádlo, župan, ručník, přezůvky, toaletní potřeby)

Návštěvní hodiny:

Standardní oddělení

pondělí - pátek

 

15:00 - 17:00 hodin

sobota, neděle a svátky

10:00 - 11:30 hodin

15:00 - 17:00 hodin

JIP

pondělí - pátek

 

15:00 - 17:00 hodin

sobota, neděle a svátky

10:00 - 11:30 hodin

15:00 - 17:00 hodin

Dobu návštěv lze omezit podle zdravotního stavu našich pacientů nebo z provozních důvodů oddělení. Ředitel FNOL může návštěvy zakázat či omezit v případě vážné hygienicko-epidemiologické situace. Dětem do 10 let nejsou návštěvy doporučovány, a pokud je návštěva nutná, pak pouze v doprovodu dospělé osoby. Mimo návštěvní dobu schvaluje návštěvu ošetřující lékař.

Na jednotce intenzívní péče je z hygienických důvodů povolen vstup pouze v ochranném oděvu a po hygienické dezinfekci rukou. Tato opatření jsou nutná s ohledem na fakt, že naši pacienti jsou ve velmi těžkém celkovém stavu a každá infekce zvenčí je může ohrozit na životě. Dbejte proto prosím doporučení a rad ošetřujícího personálu. Návštěvy dětí do 15 let na JIP nedoporučujeme.

Kde nás najdete - Neurochirurgická klinika

Orientrační plán areálu FNOL
Neurochirurgická klinika

Budova M3
Telefon 588 443 453