Oddělení intenzivní péče chirurgických oborů

Oddělení intenzivní péče chirurgických oborů

Úvod

 

Oddělení intenzivní péče chirurgických oborů (IPCHO) zajišťuje nejvyšší stupeň intenzivní péče všem skupinám dospělých závažně nemocných nejen po rozsáhlých chirurgických výkonech a po polytraumatech, ale i ostatním. Jednotka má kapacitu 15 plně vybavených JIP lůžek, na kterých je poskytována komplexní intenzivní péče. Svým uspořádáním a technickým vybavením splňuje standardy pro JIP vydané Evropskou společností intenzivní medicíny.

Na IPCHO je ročně hospitalizováno více než 1000 nemocných, u kterých došlo k ohrožení či selhání základních životních funkcí.

Zajišťujeme též léčbu u kritických stavů i nechirurgické povahy vzniklých v průběhu těhotenství či porodu.

Úzce spolupracujeme s dalšímu subjekty FNOL a poskytujeme péči nemocným z celého regionu i mimo něj, pokud diagnostický a léčebný rozsah překračuje možnosti mateřských pracovišť. Nepřetržitou péči o kriticky nemocné zajišťuje plně erudovaný, stabilní tým lékařů, původně multidisciplinárního základního vzdělání (chirurg, anesteziolog), intenzivistů a sester. IPCHO je uzavřenou jednotkou se vstupním filtrem pro personál.

Kde nás najdete - Oddělení intenzivní péče chirurgických oborů