Oddělení intenzivní péče chirurgických oborů

Oddělení intenzivní péče chirurgických oborů

Historie

Oddělení IPCHO bylo zřízeno v roce 2002 v prostorách nově vybudovaného monobloku chirurgických oborů z potřeby centralizace intenzivní péče. Pacienti, jejichž zdravotní stav vyžaduje náročnou pooperační péči, byli do té doby většinou ošetřováni na oborových jednotkách intenzivní péče (JIP) jednotlivých oddělení nebo klinik, na nichž byli operováni.  V praxi to ovšem znamenalo velké množství intenzivních lůžek pro jednu nemocnici se všemi nároky, které jsou kladeny na materiální i personální vybavení. Cestu ke zlepšení tohoto stavu představovalo právě zřízení Oddělení IPCHO. Provoz byl zahájen pod vedením doc. MUDr. Taťány Grosmanové, CSc. v roce 2002 na dobu dvou měsíců. Poté byl přerušen z provozních důvodů klinik KAR a kardiochirurgie, které využívaly těchto prostor. V lednu 2004 byl provoz obnoven na osmi lůžkách. Postupně bylo oddělení rozšířeno na nynějších 15 lůžek.

Kde nás najdete - Oddělení intenzivní péče chirurgických oborů