Oddělení klinické biochemie

Oddělení klinické biochemie

Členění oddělení

Název pracoviště Útvary centrální laboratoře
  Úsek příjmu biologického materiálu
  Úsek urgentních analýz
  Úsek automatických biochemických analyzátorů
  Úsek imunochemických metod
  Úsek analýzy proteinů a speciálních analýz
Bližší vymezení činností Příprava a provádění laboratorních vyšetření a jejich interpretace. Centrální řízení kontroly kvality v OKB.
Umístění centrální laboratoře I. P. Pavlova 6, FNOL Olomouc, PSČ 779 00
Kontaktní osoba Sekretariát OKB, Radka Klásková
Telefon 585 854 231
E-mail: biochemie@fnol.cz
Příjem rutinního biologického materiálu nepřetržitě
Příjem statimového biologického materiálu nepřetržitě
Název pracoviště Laboratoř dědičných metabolických poruch
(dislokované pracoviště)
Bližší vymezení činností Specializovaná vyšetření v oblasti DMP
Umístění laboratoře Dětská klinika FNOL, I. P. Pavlova 6, FNO Olomouc, PSČ 779 00
Kontaktní osoba RNDr. Eva Hlídková
Telefon 585 443 230
E-mail: eva.hlidkova@fnol.cz
Příjem rutinního biologického materiálu Po-Pá 7.00 – 17:30, sobota 7:00 – 14:00
Příjem statimového biologického materiálu Po-Pá 7.00 – 17:30, sobota 7:00 – 14:00
Název ambulance Metabolická ambulance
Bližší vymezení činností Poradna pro urolithiázu a dyslipidémie
Umístění ambulance FNOL Olomouc, PSČ 779 00 v budově centrální laboratoře OKB
Lékař ambulance MUDr. Libuše Balejová
Vedoucí lékař ambulance MUDr. Libuše Balejová
Sestra ambulance Eva Černá, Lenka Ignasová
Ordinační hodiny Pondělí až čtvrtek 8:00 – 10:00 hod.
Způsob objednávání (na hodinu či interval) U ambulantní sestry, na hodinu
Telefon ambulance: 585 854 214
E-mail ambulance: libuse.balejova@fnol.cz

Kde nás najdete - Oddělení klinické biochemie

dědičné metabolické poruchy
Orientrační plán areálu FNOL