Informační materiály

Vážení pacienti, příbuzní nemocných, návštěvníci a klienti,

na této stránce najdete elektronickou podobu informačních a edukačních (vzdělávacích) materiálů, kde se vám snažíme přehlednou a srozumitelnou formou přinést vše podstatné o jednotlivých onemocněních, jejich diagnostice a léčbě, rady pro další kroky po návratu z naší nemocnice, abychom společně dosáhli co nejlepšího efektu v péči o vaše zdraví.

Další informační materiály pro pacienty najdete na stránkách jednotlivých klinik a oddělení:

Hygiena rukou (edukační video)

Na našich rukou se nachází velké množství mikroorganismů, kterých se nezbavíme pouhým umytím rukou mýdlem a vodou, ale je potřeba provést i hygienickou dezinfekci rukou. Hygienická dezinfekce rukou je důležitým momentem a efektivním opatřením v prevenci infekcí spojených se zdravotní péčí. Je však důležité, aby byla provedena správně a důsledně, a také aby laická veřejnost z řad pacientů, nebo i návštěv měla povědomí o významu hygieny rukou. 

Pokud půjdete na návštěvu za svými blízkými, tak před vstupem na oddělení jsou umístěny informační cedule, kde máte k dispozici dezinfekční prostředek i s jednoduchým návodem, jak na dezinfekci rukou.

Seznamte se prosím se správným postupem hygienické dezinfekce rukou: