Porodnicko-gynekologická klinika

Porodnicko-gynekologická klinika

Jak se objednat

Pacientky odeslané terénními gynekology se mohou objednat do všeobecné ambulance nebo do specializovaných poraden telefonicky na čísle 588 444 160.

Pacientky do předporodní péče se objednávají na číslech 588 444 123 a 588 444 160.

Pacientky do Centra fetální medicíny se objednávají na číslech 588 444 454 a 724 991 367.

Akutní případy jsou vyšetřeny kdykoliv. 

Kde nás najdete - Porodnicko-gynekologická klinika