Radiologická klinika

Radiologická klinika

Členění kliniky

Radiologická klinika poskytuje diagnostické a léčebné radiologické výkony v celém rozsahu odpovídající náplni oboru „Radiologie a zobrazovací metody", oboru „Intervenční radiologie", oboru „Neuroradiologie" a oboru „Dětská radiologie", tj. v celém odpovídajícím spektru kódů určených odbornosti 809 a kódů sdílených s jinými odbornostmi v těchto oblastech:

provozní doba: v pracovní dny 7 - 15 hodin, akutní případy nepřetržitě

Oddělení konvenční radiodiagnostiky a UZ diagnostiky bylo kompletně moderně vybaveno novými diagnostickými přístroji v roce 2004 a 2009. Kvalita vyšetřovacích postupů a ochrana před ionizujícím zářením na těchto přístrojích dosahuje špičkové úrovně, srovnatelné s pracovišti v ostatních vyspělých zemích. Klinika využívá na centrálním pracovišti v konvenční diagnostice tři přímo digitální přístroje. Snímkování na pokojích a detašovaných pracovištích je digitalizováno CR (computed radiography) systémem ADC fy AGFA. Oddělení je napojeno na systém PACS. Ročně je na pracovišti konvenční radiologie a ultrazvukové diagnostiky provedeno 50 500 skiagrafických, 3 000 skiaskopickoskiagrafických a 12000 ultrazvukových vyšetření.

Poskytovaná vyšetření:

  • snímky skeletu, hrudníku, břicha a dalších oblastí
  • radiodiagnostika zažívacího traktu
  • radiodiagnostika v gynekologii a porodnictví
  • uroradiologie
  • stomatologie
  • ultrazvuková diagnostika a ultrazvukem navigované intervence

provozní doba: v pracovní dny 7 - 15 hodin, akutní případy nepřetržitě

Oddělení výpočetní tomografie je vybaveno dvěma CT přístroji firmy GE Medical Systém, tj. CT přístrojem CT LightSpeed VCT a CT LightSpeed RT16. Pracoviště je napojeno na systém PACS. Ročně je oddělením výpočetní tomografie provedeno 12 500 vyšetření.

Poskytovaná vyšetření:

   • kompletní škála CT vyšetření všech oblastí těla
   • CT řízené drenáže a biopsie
   • speciální CT metody 

provozní doba: v pracovní dny 7 - 20 hodin, akutní případy nepřetržitě

Oddělení magnetické rezonance je vybaveno dvěma nejmodernějšími špičkovými systémy, instalovanými v roce 2002 a 2005, a to systémem MAGNETOM SYMPHONY 1,5 T a MAGNETOM AVANTO 1,5 T Siemens. Kvalita vyšetřovacích postupů těmito systémy patří k nejprogresivnějším. Pracoviště je napojeno na systém PACS. Ročně je oddělením magnetické rezonance provedeno 8 200 vyšetření.

Poskytovaná vyšetření:

   • neuroradiologická vyšetření
   • diagnostika muskuloskeletálního sytému
   • MR angiografie
   • vyšetření srdce
   • MR orgánů hrudníku a břicha
   • MR plodu
   • MR vyšetření v celkové anestezii

provozní doba: PO a ÚT 7 - 19 hodin, ST a ČT 7 - 15:30 hodin, PÁ 7 - 14 hodin

Mamodiagnostické pracoviště Radiologické kliniky FN Olomouc je jedním z pěti center v Olomouckém kraji, které má akreditaci pro provádění screeningu karcinomu prsu. Podrobnosti najdete také na samostatném webu.

Rentgenové vyšetření prsů - mamografie - se provádí na dvou mamografických přístrojích, které jsou určené pro screening i diagnostická vyšetření. Jde o přístroj Senographe Essentials s přímou digitalizací snímků, zajišťující vyšší kvalitu zobrazení a redukci dávky záření s postprocesingovou vyhodnocovací stanicí Seno Advantage firmy General Electric, která zajujímá vedoucí postavení ve vývoji a výrobě těchto zařízení. Další přístroj je Diamond Instrumentarium Imaging, vysoce kvalitní mamograf vybavený digitální stereotaxí. V České republice je v současné době uvedeno v provozu pouze šest těchto špičkových přístrojů. Dále je pracoviště vybaveno ultrazvukovým přístrojem LOGIQ P5 General Electric.

Oddělení mamární diagnostiky ve FN Olomouc je prvním pracovištěm, které v České republice začalo v roce 2002 provádět vakuovou biopsii prsní žlázy pod rentgenovou kontrolou. Mamodiagnostické pracoviště Radiologické kliniky FN v Olomouci provede ročně asi sedm tisíc mamografických vyšetření, 2 500 ultrazvukových vyšetření a 270 biopsií prsní žlázy.

Poskytovaná vyšetření:

   • screeningová mamografie
   • duktografické vyšetření
   • vyšetření prsů magnetickou rezonancí
   • cytologické punkce cyst prsu tenkou jehlou
   • core cut biopsie (grading, hormonální receptory, onkogeny)
   • vakuové biopsie prsní žlázy pod rentgenovou kontrolou
   • lokalizace nehmatných útvarů

provozní doba: 7 - 15 hodin, akutní případy nepřetržitě

Oddělení pediatrické radiologie je detašované pracoviště Radiologické kliniky FN Olomouc, umístěné na Dětské klinice FN Olomouc. Pracoviště je rovněž plně digitalizované, což výrazně snižuje radiační zátěž dětských pacientů. Kromě skiagrafického a skiaskopického rentgenového přístroje je pracoviště vybaveno z technologického hlediska velmi vyspělým ultrazvukovým přístrojem GE LOGIQ S6. Ročně je oddělením provedeno na 3 000 radiologických a 8 000 ultrazvukových vyšetření.

Poskytovaná vyšetření:

   • skiagrafická a skiaskopická vyšetření
   • kompletní ultrazvuková diagnostika včetně dopplerovské sonografie

provozní doba: 7 - 17 hodin, akutní případy nepřetržitě

Oddělení intervenční radiologie Radiologické kliniky patří mezi špičková pracoviště v České republice. Zajišťuje téměř kompletní škálu vaskulárních a nevaskulárních vyšetření 24 hodin denně. Ročně je oddělením intervenční radiologie proveden diagnostický nebo terapeutický výkon 1 500 pacientům a 800 nemocným je provedena diagnostická MR a CT angiografie.
Oddělení intervenční radiologie rozvíjí kromě ostatních oblastí své činnosti již tradičně prováděnou endovaskulární či kombinovanou léčbu výdutí aorty a do spektra výkonů zařadilo jako první v České republice léčbu juxtarenálních aneurysmat břišní aorty fenestrovanými stentgrafty. Z dalších oblastí stojí jistě za zmínku endovaskulární léčba cévních onemocnění mozkových tepen, perkutánní léčba žilních malformací sklerotizací etanolem či léčba chronické kritické končetinové ischémie subintimální rekanalizací. Ve spolupráci s firmou Ella byl na našem pracovišti vyvinut chlopňový jícnový stent pro léčbu maligních stenóz distálního jícnu a kardie, probíhá grant zabývající se léčbou benigních stenóz jícnu biodegradabilními stenty.
Diagnostické a terapeutické výkony intervenční radiologie se provádějí na angiointervenčním sále vybaveném vysoce kvalitním angiografickým kompletem (Multistar Top, Erlanger, Německo). Mezi výkony diagnostické patří nekoronární diagnostické arteriografie a flebografie v celém rozsahu a ve všech oblastech formou DSA či DA. Terapeutické výkony zahrnují výkony vaskulární na periferních a intrakraniálních tepnách a výkony nevaskulární.

Poskytovaná vyšetření:

   • perkutánní transluminální angioplastika - PTA (rozšíření zúžené cévy)
   • léčba stentgraftem - endoluminální cévní protézou
   • zavedení filtru do dolní duté žíly
   • transjugulární intrahepatický portosystemický shunt - TIPS
   • perkutánní transhepatická drenáž žlučových cest - PTD
   • zavedení stentu do zažívacího traktu

 

 

 

Kde nás najdete - Radiologická klinika

RTG, CT, MR, UZ
Mamografie
Orientrační plán areálu FNOL
Radiologická klinika

Budova A
Telefon 588 444 595