Radiologická klinika

Radiologická klinika

Historie

Radiodiagnostika má ve Fakultní nemocnici Olomouc dlouhou tradici. Již v roce 1901 (šest let po objevu rentgenových paprsků) byl zakoupen pro tehdejší Moravské zemské ústavy rentgenový přístroj. Počátky oboru jsou spojeny se jménem prim. MUDr. Rudolfa Bachera. Tento obětavý lékař byl přednostou Roentgenologického kabinetu do roku 1922, kdy umírá na následky ozáření. Byl jednou z prvních obětí rentgenologie a jeho jméno je uvedeno na památníku těmto obětem v Hamburgu. Jeho nástupcem se stal doc. MUDr. Ignác Stratil. Ve funkci byl do roku 1958, kdy vedení převzal prof. MUDr. Jaroslav Doubravský, CSc. Roku 1982 se stal přednostou Radiologické kliniky prof. MUDr Vlastimil Roček, DrSc., v roce 1994 jej vystřídal prof. MUDr. Josef Nekula, CSc. Od 1. 9. 2004 je přednostou Prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.

Samostatná Katedra radiologie na Lékařské fakultě UP v Olomouci byla ustavena v roce 1967, v roce 1980 byl její název změněn na Kliniku radiologie. Roku 1997 byla sjednocena označení klinik ve FNOL a na LF UP a pracoviště od té doby nese název Radiologická klinika.

Kde nás najdete - Radiologická klinika

RTG, CT, MR, UZ
Mamografie
Orientrační plán areálu FNOL
Radiologická klinika

Budova A
Telefon 588 444 595