Traumatologická klinika

Traumatologická klinika

Úvod

Hlavním úkolem úrazového centra je zajištění ošetřování těžkých úrazů (polytraumat, mnohočetných poranění a těžkých monotraumat) z Olomouckého a části Pardubického kraje.

Těžké úrazy jsou v naší republice hlavní příčinou úmrtí obyvatel do 40 let a v celé populaci jsou čtvrtou nejčastější příčinou smrti. Ročně je v České republice nutno ošetřit přibližně 10 000 těžkých úrazů, které s sebou přinášejí nejen závažné zdravotní, ale i sociální a ekonomické problémy. Proto je v rámci Národního traumatologického programu České republiky zajišťováno ošetřování těchto závažných poranění v úrazových centrech, kde lékaři poskytují úplné mezioborové odborné ošetření. (V současné době jsou traumacentra v Ostravě, Olomouci, Brně, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Praze, Plzni, Zlíně, Ústí nad Labem a Liberci.)

Traumatologická klinika Fakultní nemocnice Olomouc v součinnosti s Oddělením urgentního příjmu je nepřetržitě připravena ošetřit poraněné dopravované RZS a leteckou záchrannou službou, která zajišťuje přepravu těžce zraněných z rozsáhlého spádového území. Na příjmovou část navazuje diagnostický komplement a nepřetržitý provoz pohotovostních operačních sálů, které jsou moderně vybaveny k ošetřování dutinových i končetinových poranění, včetně zajištění aseptického prostředí na úrazovém operačním sále s laminárním prouděním vzduchu.

Traumatologické centrum je vybaveno nejmodernější přístrojovou technikou, artroskopickými a osteosyntetickými instrumentárii, monitorovacím systémem atd., nezbytnými k záchraně života a ošetření našich pacientů.

Kde nás najdete - Traumatologická klinika

Ambulance
Lůžka
Orientrační plán areálu FNOL
Traumatologická klinika

Budova A
Telefon 588 443 331