Univerzitní robotické centrum

Univerzitní robotické centrum

Úvod

Centrum bylo založeno 20. srpna 2009 a je v současné době nejmladším robotickým centrem v České republice. Fakultní nemocnice v Olomouci je zatím druhou fakultní nemocnicí, která roboticky asistované výkony provádí. Jako jediné centrum v republice se olomoucké zaměřuje i na akademickou sféru a provádí školení studentů LF UP Olomouc.

Univerzitní centrum je multioborové. Tvoří je několik lékařských týmů, které provádějí mini-invazivní roboticky asistované výkony se zaměřením na tumory prostaty, děložního čípku, ledvin, rekta a rektosigmatu.

Využívají jej kliniky:

Univerzitní robotické centrum tvoří specializovaný sál v prostorách COS, který je vybaven chirurgickým robotem Da Vinci S HD, příslušnou technikou a kvalitními monitory pro mini-invazivní roboticky asistované operace. Počátkem roku 2011 byla nainstalována technika umožňující zprostředkovat videokonference z tohoto operačního sálu na LF UP Olomouc pro potřeby výuky studentů univerzity a také pro konání odborných konferencí a seminářů.

Centrum je v provozu prakticky každý den v pracovním týdnu. Častokrát jsou prováděny dva výkony za den. Největší podíl na vytíženosti centra má Urologická klinika.